Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ - Ηλεκτρονικό κατάστημα


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412, 23970-24042

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

Ἐκδόσεις Φθόγγος - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ"  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Κατηγορίες

  Εκδόσεις Καθ' Οδόν- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

   Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

    Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου (Β' Έκδοση)

    Επιμέλεια: Μιχαήλ Μαμάης Σελίδες: 646 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα έκδοση του κλασικού, αδιασκεύαστου Αναστασιματαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου, σε νέα στοιχειοθεσία, συμπληρωμένο, με απόλυτο σεβασμό στις πηγές και προσθήκη ανέκδοτου, έως σήμερα, υλικού. Η κυριότερη πηγή είναι το Αναστασιματάριο της ιστορικής έκδοσης Πέτρου του Εφεσίου (1820), το οποίο έχει συμπληρωθεί από τις πηγές ώστε να περιλαμβάνει Αργό & Σύντομο Αναστασιματάριο, κατά την παράδοση του Πέτρου Πελοποννησίου.

    15,00 €

    Νέο Μουσικό Εγχειρίδιο (2 τόμοι)

    Εκδόσεις: Βασίλειος Ρηγόπουλος  Αριθμός σελίδων 882 Διάσταση 17,0 x 24,0 Εξώφυλλο/Θήκη Σκληρό εξώφυλλο  Περιέχον τα δοκιμώτερα των εκκλησιαστικών μαθημάτων τα μάλλον αναγκαία εις την τακτικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας. 

    50,00 €

    Ειρμολόγιο Ιωάννου Πρωτοψάλτου

    Εκδόσεις : Βασίλειος Ρηγόπουλος  Αριθμός σελίδων 504 Διάσταση 17,0 x 24,0 Εξώφυλλο/Θήκη Σκληρό εξώφυλλο  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ειρμολόγιον Καταβασιών του όλου Ενιαυτού αργόν τε και σύντομον μετά προσθήκης ειρμών ανεκδότων εκ των διασωθέντων χειρογράφων του ιδίου. 

    23,00 €

    Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς Κων. Πρίγγου

    Εκδόσεις:  Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πρίγγος Ο δεύτερος τόμος που κυκλοφορεί στη Σειρά των έργων του αειμνήστου Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγγου και περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Την επιμέλεια και του παρόντος τόμου είχε ο μουσικολογιώτατος κ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου , ο οποίος με τους συνεργάτες του Κωνσταντίνο Λανάρα και Δημήτριο Παπαδόπουλο προσπάθησαν να κρατήσουν την ίδια φιλοσοφία με το «Αναστασιματάριον», το πρώτο βιβλίο της Σειράς, το οποίο έγινε ενθουσιωδώς δεκτό· να παραδώσουν δηλαδή ένα χρηστικό εργαλείο του Αναλογίου, άρτιο από κάθε πλευρά. Έτσι και στον παρόντα τόμο της "Μεγάλης Εβδομάδος" κατέβαλαν προσπάθειες απαλλαγής του κειμένου από τις ορθογραφικές και λοιπές τυπογραφικές αβλεψίες, που το καθιστούσαν δυσλειτουργικό, παρασημάνσεως των ρυθμικών μέτρων (εκτός από τα σημεία εκείνα που η χρονική αγωγή θέλει χρόνο ουσιαστικά ελεύθερο), τοποθετήσεως των καταλλήλων ισοκρατημάτων, εμπλουτισμού του έργου με διαφορετικές εκδοχές αποδόσεως ύμνων από ηχογραφήσεις του Κωνσταντίνου Πρίγγου που καταγράφονται για πρώτη φορά στο χαρτί (πρόκειται για τους ύμνους που έχουν αρχίγραμμα μπλε χρώματος). Κρίθηκε επίσης σκόπιμο να παρατεθούν και πληροφορίες τυπικής διατάξεως, αλλά και μεγάλο μέρος του κειμένου των Ακολουθιών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί, κατά το δυνατόν, η ανάγκη προσφυγής του Ιεροψάλτη σε άλλα Λειτουργικά βιβλία. Θεωρήθηκε ακόμη αναγκαίο να προσφερθεί στον Ιεροψάλτη ένα εκτενές Παράρτημα με όσα δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες εκδόσεις του έργου: πλήρης κανόνας για κάθε ημέρα (τα τροπάρια που έλειπαν προσαρμόσθηκαν στους υπάρχοντες Ειρμούς η, ελλείψει αυτών, στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου Πρωτοψάλτου), αργά "Αινείτε", Ευλογητάρια, Δοξολογία, ποιητικό κείμενο Εγκωμίων, "Ύμνο των Τριών Παίδων"» κ.α.

    20,00 €

    Μουσική Κυψέλη Κων. Πρίγγου (2 τόμοι)

    Εκδόσεις: Αποστολική Διακονία της Ελλάδος Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πρίγγος  Το τρίτο στη σειρά από τα έργα του αειμνήστου Άρχοντος Κωνσταντίνου Πρίγγου που επανεκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η "Μουσική Κυψέλη", λόγω του όγκου των μουσικών κειμένων και του ηχητικού υλικού που βρέθηκαν μας υποχρέωσε να το χωρίσουμε σε δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τους ύμνους των εορτών από Ιανουάριο μέχρι και Αύγουστο έχοντας ως παράρτημα τα του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Ο δεύτερος τόμος θα περιέχει τους ύμνους των εορτών από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, ακολουθώντας έτσι τη δομή της πρώτης έκδοσης της Μουσικής Κυψέλης του 1852. Μαζί με τους συνεργάτες μου, Κωνσταντίνο Λανάρα και Δημήτριο Παπαδόπουλο, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ίδια φιλοσοφία με τα προηγούμενα έργα "Αναστασιματάριον" και "Μεγάλη Εβδομάς", που έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής: να παραδώσουμε ένα χρηστικό εργαλείο του Αναλογίου, άρτιο από κάθε πλευρά. [...] (Από τον πρόλογο του επιμελητή της έκδοσης)

    20,00 €

    Δοξαστάριον Σύντομον

    Συγγραφέας: Πέτρος Πελοποννήσιος (Λαμπαδάριος)  Εκδόσεις: Κουλτούρα  Σελίδες: 466   Από τα πρώτα τυπωμένα βιβλία βυζαντινής μουσικής. Το πρώτο Δοξαστάριο από αρχής τυπογραφίας σε αναστατική έκδοση. 

    30,00 €

    Ειρμολόγιον Καταβασιών και Ειρμολόγιον Σύντομον

    Συγγραφείς: Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος Εκδόσεις: Κουλτούρα Σελίδες: 562  Η αναστατική έκδοση της α' εκδόσεως του Ειρμολογίου των Καταβασιών (μέλος αργό ειρμολογικό) του Πέτρου Πελοποννησίου (...) μετά του συντόμου Ειρμολογίου (μέλος σύντομο ειρμολογικό) του Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου (...), που εξέδωκε στην Κωνσταντινούπολη ο διδάσκαλος Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ το 1825, φανερώνει δυο πράγματα μαζί· πρώτα, τη σπουδαιότητα που έχει αυτή η αυθεντική έκδοση με την αίγλη και τη λαμπράδα της γνήσιας ασματικής παραδόσεως "κατά το ύφος της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως τα νυν [τον καιρό που την μέλισαν οι δύο αυτοί Πέτροι] ασματομελωδείται εν Κωνσταντινουπόλει", κι ύστερα τη στροφή και τη θέληση να σκύψουμε στην παράδοσή μας και, αναμερώντας τα διάφορα φτιασίδια, να ανακαλύψουμε το πρωτότυπο και γνήσιο κάλλος που μας εκφράζει σωστά και μας βοηθάει στη λογική λατρεία μας. Το τελευταίο αυτό οφείλεται πολύ και στη φιλόμουση διάθεση του εκδότη που διαισθάνεται το καλό και γνήσιο και κεντρίζει με την απόφασή του αυτή το ενδιαφέρον και των ψαλτών και των πιστών γενικότερα για γνώση της ασματικής παραδόσεως, που γεννάει την ικανότητα της διακρίσεως και στη συνέχεια την αταλάντευτη προτίμηση στα όσα καλά και γνήσια μας παρέδωκαν οι πατέρες μας. (...) (Από τον πρόλογο της έκδοσης) 

    25,00 €

    Μουσική Κυψέλη (3 τόμοι)

    Εκδόσεις : Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους Μουσική Κυψέλη - Ι. Μ. Γρηγορίου Ἐπανέκδοσις τοῦ κλασικοῦ τρίτομου μουσικοῦ κειμένου τῆς «Μουσικῆς Κυψέλης» τοῦ Στεφάνου Λαμπαδαρίου μετά ἀπό ἐπανεγγραφή καί διόρθωσι τῆς παλαιᾶς ἐκδόσεως τοῦ 1883 ἀπό ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Τό μέγεθος τῶν σελίδων καί τῶν γραμματοσειρῶν τό καθιστοῦν λίαν εὐανάγνωστο κατά τήν χρῆσι του στό Ἀναλόγιο. Ἀπαραίτητο βοήθημα τόσο στούς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν ὅσο καί στούς διδασκάλους καί μαθητές τῆς ἱερᾶς τέχνης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς. Α´ Τόμος Σελίδες: 349 Β´ Τόμος Σελίδες: 422 Γ´ Τόμος Σελίδες: 374 Διαστάσεις : 21 x 29 εκ.

    27,50 €

    Αγγελικός Χορός Α' - Εσπερινός

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αγγελικός Χορός Β' - Όρθρος

    Εκδόσεις:   Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αγγελικός Χορός Γ' - Πολυέλεοι

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αγγελικός Χορός Δ' - Θεία Λειτουργία

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    32,00 €

    Αγγελικός Χορός Ε' - Κοινωνικά

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου

    Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Αργόν και Σύντομον. Νέα πολυτελή έκδοση του κλασικού Αναστασιματαρίου σε διασκευή του Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Την επιμέλεια της εκδόσεως έχουν οι καθηγητές και Πρωτοψάλτες Διονύσιος και Αναστάσιος Ηλιόπουλος. Το κείμενο του Ιωάννου είναι το αυθεντικό των πρωτοτύπων εκδόσεων, χωρίς παρεμβάσεις και προσθαφαιρέσεις. Η προκείμενη νέα έκδοση, όμως, περιλαμβάνει αρκετές μορφολογικές αλλαγές και διορθώσεις σε σύγκριση με παλαιότερες: α) μετεφέρθησαν όλα τα ειρμολογικά μέλη του Δευτέρου στη βάση του Πα, β) τοποθετήθηκαν σωστά οι φθορικές εναλλαγές (π.χ. στα σύντομα μέλη του πλ. Α΄ ή του πλ. Δ΄ κτλ.) και οι μαρτυρίες των ήχων, γ) το ποιητικό και μουσικό κείμενο επαναστοιχειοθετήθηκε σε ευανάγνωστη και μεγεθυμένη γραμματοσειρά, δ) διορθώθηκαν λάθη στο ποιητικό κείμενο και στην συλλαβοποίηση των λέξεων, ε) επιπλέον επανεξετάστηκαν και απλοποιήθηκαν τα ισοκρατήματα και δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη των μελωδικών φράσεων και θέσεων, ϛ) έχει, επιτέλους, άριστη βιβλιοδεσία, για να αντέχει την σκληρή μαθητική χρήση. Η παρούσα έκδοση, επίσης, σε σχέση με την προηγούμενη, είναι και εμπλουτισμένη ως εξής: α) προστέθηκαν περισσότερες ενδιάμεσες μαρτυρίες, που διευκολύνουν το ψάλσιμο, β) έχουν περιληφθεί όλοι οι στίχοι πριν τα στιχηρά του Εσπερινού, των Αίνων κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις οι στίχοι έχουν γραφεί στην ολοκληρωμένα σωστή μορφή τους και όχι κολοβωμένοι, όπως πέρασαν σε κάποια εγκόλπια, γ) παρασημαίνονται οι τρίσημοι, τετράσημοι και συνεπτυγμένοι πόδες (στα αργά ειρμολογικά μέλη), δ) έγινε χρήση διχρωμίας, ε) τα περιεχόμενα μέλη κάθε σελίδας αναγράφονται στο επάνω μέρος της, ϛ) υπάρχουν προσθήκες χρήσιμες για τον ψάλτη, όπως η Δοξολογία του Καββάδα του Β΄ ήχου και το «Ἀναστάς ἐκ τοῦ μνήματος» του πλ. Δ΄. Επιμέλεια Εκδόσεως: Διονύσιος Ηλιόπουλος, Αναστάσιος Δ. Ηλιόπουλος

    25,00 €

    Αναστασιματάριον (Αργό & Σύντομο)

    Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Εκδόσεις: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Η ΖΩΗ» Σελίδες: 490 Αναστασιματάριον. Αργόν και Σύντομον. Μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Αναστιματάριον είναι, ως γνωστόν, το βιβλίο το οποίον περιέχει μελοποιημένους τους αναστάσιμους ύμνους του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και τινας άλλους συμπληρωματικούς ύμνους κατά τους οκτώ ήχους. Τρία είδη Αναστιματαρίου μας έχουν παραδοθή: Αργόν ή Παλαιόν, αργοσύντομον και σύντομον. Και αργόν μεν, τ.ε. εις αργόν στιχηραρικόν μέλος, έχουν μελοποιήσει κυρίως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μανουήλ Χρυσάφης ο νέος, αργοσύντομον δε και σύντομον, ήτοι εις σύντομον στιχηχαρικόν και ειρμολογικόν μέλος, αντιστοίχως, ο Λαμπαδάριος Πέτρος ο Πελοποννήσιος.

    20,00 €