Βιβλιοπωλεῖο ΛΥΔΙΑ - Ἠλεκτρονικό κατάστημα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

Όλα τα προϊόντα

Κατηγορίες

Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ(κεντρική διάθεση)

Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ (κεντρική διάθεση)

Μικρός συναξαριστής

Συγγραφέας:  Μητρ. Κοζάνης Διονύσιος Εκδόσεις: Αποστολική Διακονία Περιγραφή Με τον τίτλο «Μικρός Συναξαριστής» εννοούμε μία επιτομή του «Μεγάλου Συναξαριστή». Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό όλοι οι άγιοι κάθε ημέρας, αλλά κάθε φορά ένας ή δύο και από τον βίο και την πολιτεία των αγίων αυτών βγαίνει ένα γενικό δίδαγμα σε σχέση και αναφορά προς τον τρόπο που σκέπτονται και ζουν σήμερα οι άνθρωποι.

6,00 €

Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Μεγάλο Σχήμα Συγγραφέας: Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης Εκδόσεις: Περιβόλι της Παναγίας Σελίδες: 400 Περιγραφή: Τα βιβλία που περιέχουν συλλογές ύμνων προς την Θεοτόκο ονομάστηκαν Θεοτοκάρια, και τέτοια υπάρχουν πολλά. Ως "Θεοτοκάριον" της Εκκλησίας έχει καθιερωθεί αυτό που συνέθεσε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συλλέγοντας από τα χειρόγραφα Θεοτοκάρια των Μονών του Αγίου Όρους κανόνες στους οκτώ ήχους για κάθε μέρα της εβδομάδας. Από τον Πρόλογο της Έκδοσης

18,00 €

Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Μικρό σχήμα Συγγραφέας: Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης Εκδόσεις: Περιβόλι της Παναγίας Σελίδες: 418 Μέγεθος: 18x13 Περιγραφή: Τα βιβλία που περιέχουν συλλογές ύμνων προς την Θεοτόκο ονομάστηκαν Θεοτοκάρια, και τέτοια υπάρχουν πολλά. Ως "Θεοτοκάριον" της Εκκλησίας έχει καθιερωθεί αυτό που συνέθεσε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συλλέγοντας από τα χειρόγραφα Θεοτοκάρια των Μονών του Αγίου Όρους κανόνες στους οκτώ ήχους για κάθε μέρα της εβδομάδας.

9,00 €

Απόστολος

Εκδόσεις: Συναξαριστής Είναι γνωστόν πως πριν από το Ιερόν Ευαγγέλιον, αναγινώσκεται ο Απόστολος δηλαδή περικοπή από τας «Πράξεις» των αγίων Αποστόλων, ή τας Επιστολάς του αποστόλου Παύλου και των λοιπών Αποστόλων, ή τας Επιστολάς του Αποστόλου Παύλου και των λοιπών Αποστόλων. Η Λειτουργική αυτή παράδοσις είναι παλαιοτάτη. Ήδη ο άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς (περί το 165 μ.Χ. ), μας πληροφορεί ότι εις τας Λειτουργικάς συνάξεις των πρώτων Χριστιανών ανεγινώσκοντο «τα απομηνονεύματα των Αποστόλων». Η σημασία της αναγνώσεως του «Αποστόλου» είναι υψίστη. Υπενθυμίζει το κήρυγμα και την δράσιν των αγίων Αποστόλων δια την διάδοσιν και επικράτησιν του Ευαγγελίου τους αγώνας και τα μαρτύρια τούτων δια την τελικήν νίκην και τον θρίαμβον της διδασκαλίας του Εσταυρωμένου. Μας μεταφέρει τα ιερά μηνύματα των Αποστόλων και μας επιστηρίζει εις τας υψηλάς Δογματικάς και Ηθικάς Αληθείας της αμωμήτου Πίστεώς μας. Δι' αυτό και ο ιερεύς, προ της αναγνώσεως, συνιστά το "σοφία, πρόσχωμεν". Η σπουδαιότης του λειτουργικού τούτου βιβλίου, του «Αποστόλου», μας ωδήγησεν εις τον προγραμματισμόν της παρούσης εκδόσεως. Εις τούτο μας προέτρεψε και η εκδηλωθείσα επιθυμία των συνδρομητών των Εκδόσεών μας, μετά από την κυκλοφορίαν του «Ευαγγελίου», που έτυχεν ευμενούς υποδοχής υπό των ευσεβών χριστιανών. Κατά την παρούσαν έκδοσιν του «Αποστόλου» επεδιώξαμεν να συνδυάσωμεν την φιλολογικήν ακρίβειαν των ιερών κειμένων, την καλλιτεχικήν εκτύπωσιν και εμφάνισιν ως και το ευανάγνωστον. Παν ότι χρησιμοποιείται εις την λογικήν και αναίμακτον λατρείαν, είτε σκεύος, είτε βιβλίον πρέπει να είναι άρτιον και τέλειον, διότι εκφράζει την ευγνώμονα διάθεσιν του πιστού προς τον Θεόν, αντί πασών των προς ημάς ευεργεσιών Του, «ων ίσμεν, και ων ουκ ίσμεν, των φανερών, και αφανών». [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης) 

22,00 €

Τριώδιον

Το Τριώδιον περιέχει ολόκληρη την Υμνογραφία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου. Στιχηρά και Καθίσματα Κατανυκτικά, Θεοτοκία, Σταυρώσιμα, Σταυροθεοτοκία, Αποστολικά και Μαρτυρικά, των οκτώ Ήχων. Έκδοση δερματόδετη με χρυσοτυπία. Διαστάσεις 17 x 24 εκ. Σελίδες: 656

32,00 €

Πεντηκοστάριον

Ονομάσθηκε «Πεντηκοστάριον» από την Πεντηκοστή. Περιέχει την Ακολουθία του Πάσχα, μέχρι και της Κυριακής των Αγίων Πάντων, καθώς και τα Εωθινά Ευαγγέλια κάθε Κυριακής, του Όρθρου και των Δεσποτικών εορτών της περιόδου αυτής. Πρακτικό στη χρήση για Ι. Ναούς και στην κατ' οίκον μελέτη της χαρμοσύνου Ακολουθίας που περιλαμβάνει. Έκδοση δερματόδετη με χρυσοτυπία. Διαστάσεις 17 x 24 εκ. Σελίδες: 440

28,00 €

Λειτουργικά Μηναία

Εκδόσεις: ΦΩΣ Τα Μηναία περιέχουν τις Ακολουθίες των Αγίων κάθε ημέρας, τους βίους τους, καθώς και το Τυπικό των κυριωτέρων Εορτών. Είναι μεγάλη ευλογία για την χριστιανική οικογένεια να αντλεί μέσα από τα Λειτουργικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τον πλούτο που περιέχουν. Έτσι η πνευματική μελέτη του πλούτου που περιλαμβάνουν τα Μηναία, αποτελεί πηγή τροφοδοσίας και προσέγγισης των αληθειών της Ορθόδοξης Υμνολογίας. Δερματόδετη έκδοση με χρυσοτυπία, κατάλληλη τόσο για τους Ι. Ναούς όσο και για ατομική χρήση. Υπενθυμίζουμε πως στα Μηναία μας, εκτός του ότι έχουν αναμορφωθεί και έχουν στοιχειοθετηθεί με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, έχουν επίσης προστεθεί Ακολουθίες Αγίων που δεν είχαν οι παλαιότερες εκδόσεις μας. Τόσο το μικρό τους σχήμα, όσο και τα ευανάγνωστα γράμματά τους τα καθιστούν εύχρηστα και ξεκούραστα στη χρήση τους. Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Σελίδες: 376 (διχρωμία) 

20,00 €