Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ - Ηλεκτρονικό κατάστημα


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412, 23970-24042

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

Ἐκδόσεις Φθόγγος - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ"  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Κατηγορίες

  Εκδόσεις Καθ' Οδόν- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

   Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

    Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης

    Συγγραφέας : Παπαγιάννης Κωνσταντίνος π. Εκδόσεις :  Το Περιβόλι της Παναγίας  Σελίδες : 752 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στο βιβλίο αυτό δίνεται μια συστηματική έκθεση των γεγονότων που εξιστορούνται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την ενανθρώπηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώ συγχρόνως επισημαίνονται τα δογματικά και ηθικά διδάγματα που μας προσφέρουν τα γεγονότα αυτά και εξηγείται το πώς ο Θεός δια μέσου αυτών προετοίμαζε τον κόσμο για την υποδοχή του Σωτήρος και την αποδοχή της σωτηρίας. Για τον σκοπό αυτόν ο Θεός διάλεξε τον ισραηλιτικό λαό, για να προετοιμάσει αυτόν πρώτα και δι΄ αυτού όλη την ανθρωπότητα. Είναι φυσικό λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη να κάνει λόγο κυρίως για τον ισραηλιτικό λαό και του λαού αυτού την ιστορία να εκθέτει. Η ιστορία όμως του ισραηλιτικού λαού είναι συγχρόνως και ιστορία του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας. Εξ άλλου πολλά πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης είναι προτυπώσεις και προεικονίσεις του Ιησού Χριστού και του έργου του. Ο Ισαάκ με τη θυσία του, ο Ιωσήφ με τα παθήματά του, ο Ιωνάς με την περιπέτειά του προεικόνιζαν τα πάθη, την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου. Αλλά και πολλά γεγονότα της ζωής του ισραηλιτικού λαού, όπως η διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης, ο αμνός του πάσχα, ο χάλκινος όφις κ.α. ήταν προτυπώσεις της λυτρωτικής θυσίας του Κυρίου. Γνωρίζοντας λοιπόν την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης κατανοούμε καλύτερα τα γεγονότα της Καινής, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την προαναγγελία και την προετοιμασία της σωτηρίας, ενώ στην Καινή έχουμε την πραγματοποίησή της. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

    18,00 €

    Προσευχητάριον Κατανυκτικόν

    Συγγραφέας : Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως Εκδόσεις :  Το Περιβόλι της Παναγίας  Σελίδες : 303 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παράδοση της Εκκλησίας μοίρασε στα επτά την προσευχή του ημερονυκτίου και ξεχώρισαν οι ακολουθίες οι οποίες περιέχονται στο Μέγα Ωρολόγιο. Επειδή η πλήρης τέλεση των ακολουθιών είναι συχνά δύσκολη, έχουν συνταχθεί διάφορα λειτουργικά βοηθήματα ("προσευχητάρια"), μικρά σε όγκο, που περιέχουν τα πιο απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό όχι να υποκαταστήσουν τα κανονικά λειτουργικά βιβλία, αλλά να εξυπηρετήσουν στην ατομική προσευχή και, σε κάποιο βαθμό στην παρακολούθηση των ακολουθιών στον ναό. Τέτοιο πρακτικό και εύχρηστο βοήθημα προσευχής είναι και το «Κατανυκτικόν Προσευχητάριον», το οποίο συνέταξε ο θεοφόρος άγιος Νεκτάριος για τα πνευματικά του τέκνα και όλους τους ευλαβείς Χριστιανούς. Όπως μαρτυρεί ο τίτλος, στόχος του βιβλίου αυτού είναι η καλλιέργεια της κατανύξεως. Για τον ιδιαίτερο αυτό σκοπό του βιβλίου, ο ιερός συντάκτης του, πέρα από ένα απάνθισμα των πιο απαραίτητων ακολουθιών, πρόσθεσε σε αυτό συλλογή κατανυκτικών προσευχών, τροπαρίων και κανόνων. Η ύλη του «Κατανυκτικού Προσευχηταρίου» προσφέρεται τώρα σε βελτιωμένη και συμπληρωμένη μορφή, με κατάλληλη διευθέτηση των περιεχομένων του και κάποιες προσθήκες. Οι πιο σημαντικές είναι η καταχώριση των ευχών της τραπέζης, των ακολουθιών της Διακαινησίμου και, κυρίως, του Μεγάλου Απόδειπνου, που είναι η πιο κατανυκτική ακολουθία και έτσι κρίθηκε απαραίτητη σε ένα τέτοιο βιβλίο. (Από τον Πρόλογο της έκδοσης)

    8,00 €

    Ομιλίες στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

    Συγγραφέας : Παπαγιάννης Κωνσταντίνος π. Εκδόσεις :  Το Περιβόλι της Παναγίας  Σελίδες : 770 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Λουκάς, μαθητής και στενός συνεργάτης του αποστόλου Παύλου, συνέγραψε, κατά την αρχαία παράδοσι της Εκκλησίας, το τρίτο από τα λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια, καθώς και τις Πράξεις των Αποστόλων. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι από τα σπουδαιότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ιδιαιτέρως στο Ευαγγέλιο αυτό τονίζεται η παγκοσμιότης του Χριστιανισμού και η αγάπη του Κυρίου προς τους πτωχούς και τους αμαρτωλούς. Στο Ευαγγέλιο αυτό επίσης οφείλουμε τη διήγησι της γεννήσεως του Κυρίου και των γεγονότων που προηγήθηκαν, δηλαδή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της γεννήσεως του Προδρόμου. Επίσης ο Λουκάς μάς διέσωσε τις ωραιότατες και διδακτικώτατες παραβολές του Τελώνου και του Φαρισαίου, του Ασώτου, του πλουσίου και του Λαζάρου, του άφρονος πλουσίου και του καλού Σαμαρείτου. (Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης)

    18,00 €

    Ομιλίες στις Πράξεις των Αποστόλων

    Συγγραφέας : Παπαγιάννης Κωνσταντίνος π. Εκδόσεις :  Το Περιβόλι της Παναγίας  Σελίδες : 322 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ποίοις ευφημιών στέμμασιν αναδήσωμεν Πέτρον και Παύλον; τους διηρημένους τοις σώμασι, και ηνωμένους τω Πνεύματι· τους θεοκηρύκων πρωτοστάτας· τον μεν ως των αποστόλων προεξάρχοντα, τον δε ως υπέρ τους άλλους κοπιάσαντα· τούτους γαρ όντως αξίως αθανάτου δόξης διαδήμασι στεφανοί Χριστός ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος.» Οι Πράξεις των Αποστόλων, το δεύτερο βιβλίο του ευαγγελιστού Λουκά και ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αποτελούν ιστορική συνέχεια των Ευαγγελίων. Εξιστορούν τα γεγονότα από την ανάληψη του Κυρίου και εξής: την Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, την αναγγελία του μηνύματος της αναστάσεως από τους αποστόλους στον ιουδαϊκό κόσμο, την ίδρυση της Εκκλησίας και τη ζωή των πρώτων Χριστιανών, τους πρώτους διωγμούς, τη διάδοση του Ευαγγελίου αρχικά στην Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη και στη συνέχεια στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα, μέχρι και τη Ρώμη. Κεντρικά πρόσωπα στη διήγηση αυτή είναι οι δύο Πρωτοκορυφαίοι: ο "των αποστόλων προεξάρχων" απόστολος Πέτρος και ο "υπέρ τους άλλους κοπιάσας" απόστολος των εθνών Παύλος. Η γέννηση και η εξάπλωση της Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο είναι γεγονότα που μας αφορούν άμεσα ως Έλληνες και ως Χριστιανούς. Συνεπώς η γνωριμία μας με τις Πράξεις των Αποστόλων είναι απαραίτητη. Οι ερμηνευτικές ομιλίες του μακαριστού π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, που περιέχονται στο βιβλίο αυτό, αποτελούν έναν πλήρη, αλλά συγχρόνως απλό και κατανοητό οδηγό για κάθε ευλαβή αναγνώστη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

    13,00 €

    Ομιλίες στην προς Ρωμαίους Επιστολή

    Συγγραφέας : Παπαγιάννης Κωνσταντίνος π. Εκδόσεις :  Το Περιβόλι της Παναγίας   Σελίδες : 285 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρώτη από τις επιστολές του αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη τοποθετείται εκείνη προς τους Ρωμαίους, διότι είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη. Ο Παύλος επιθυμούσε πολύ να επισκεφθεί τη Ρώμη και να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο, επειδή όμως δεν ήξερε αν και πότε θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό, αποφάσισε να γράψει την επιστολή αυτή, για να διδάξει στους Χριστιανούς της Ρώμης τις βασικές χριστιανικές αλήθειες, ώστε να έχουν τουλάχιστο μια περίληψη του Ευαγγελίου που κήρυττε. Η επιστολή, αναφερόμενη κυρίως στο θέμα της δικαιώσεως, δηλαδή της σωτηρίας του ανθρώπου, περιέχει σπουδαιότατα δογματικά και ηθικά διδάγματα, αλλά και πολλές πρακτικές συμβουλές για την αληθινή χριστιανική ζωή. Η αναλυτική μελέτη της θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε καλύτερα στις αλήθειες της πίστεώς μας, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε ως Χριστιανοί, ώστε η ζωή μας να βρίσκεται σε αρμονία με την πίστη μας, για να προοδεύουμε πνευματικά και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. (Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης)

    13,00 €

    Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

    Μεγάλο Σχήμα Συγγραφέας: Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης Εκδόσεις: Περιβόλι της Παναγίας Σελίδες: 400 Περιγραφή: Τα βιβλία που περιέχουν συλλογές ύμνων προς την Θεοτόκο ονομάστηκαν Θεοτοκάρια, και τέτοια υπάρχουν πολλά. Ως "Θεοτοκάριον" της Εκκλησίας έχει καθιερωθεί αυτό που συνέθεσε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συλλέγοντας από τα χειρόγραφα Θεοτοκάρια των Μονών του Αγίου Όρους κανόνες στους οκτώ ήχους για κάθε μέρα της εβδομάδας. Από τον Πρόλογο της Έκδοσης

    19,00 €

    Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

    Μικρό σχήμα Συγγραφέας: Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης Εκδόσεις: Περιβόλι της Παναγίας Σελίδες: 418 Μέγεθος: 18x13 Περιγραφή: Τα βιβλία που περιέχουν συλλογές ύμνων προς την Θεοτόκο ονομάστηκαν Θεοτοκάρια, και τέτοια υπάρχουν πολλά. Ως "Θεοτοκάριον" της Εκκλησίας έχει καθιερωθεί αυτό που συνέθεσε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, συλλέγοντας από τα χειρόγραφα Θεοτοκάρια των Μονών του Αγίου Όρους κανόνες στους οκτώ ήχους για κάθε μέρα της εβδομάδας.

    10,00 €

    Ερμηνεία των Ιερών Ακολουθιών (Εσπερινός-Όρθρος-Απόδειπνο)

    Συγγραφέας:  Πρεσβ. Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Εκδόσεις: Το Περιβόλι της Παναγίας Σελίδες: 450  Περιγραφή: Όλοι ακούμε κάθε πρωί και απόγευμα την καμπάνα να χτυπάει, και ξέρουμε ότι στους ναούς αρχίζει την ώρα εκείνη κάποια ακολουθία: ο Εσπερινός, ο Όρθρος, το Απόδειπνο κλπ. Αλλά τί είναι οι ακολουθίες; Ποιες είναι οι καθημερινές ακολουθίες; Ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της καθεμιάς και ποια στοιχεία την απαρτίζουν; Αυτά τα θέματα εξετάζονται αναλυτικά στις περιεχόμενες ομιλίες, για να βοηθηθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τις ακολουθίες της Εκκλησίας και να συμμετέχουμε ουσιαστικώτερα και αποδοτικώτερα σ' αυτές. 

    16,00 €