Βιβλιοπωλεῖο ΛΥΔΙΑ - Ἠλεκτρονικό κατάστημα


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

Όλα τα προϊόντα

Κατηγορίες

Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ(κεντρική διάθεση)

Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ (κεντρική διάθεση)

Ο Γέροντας Νεκτάριος

Εκδόσεις : Μανώλης Μελινός Περιγραφή Στό βιβλίον ὁ Γέροντας ἀφηγεῖται πάμπολλα ἐποικοδομητικά στοιχεῖα. Πέραν αὐτῶν, ἡ ζωή, τό ἔργον, οἱ πνευματικοί ἀγῶνες καί οἱ ποιμαντικές ἀγωνίες του ἀποτελοῦν σημεῖον ἀναφορᾶς, κάτοπτρο γιά τήν διερεύνηση τοῦ ἔσω ἀνθρώπου, ἀμόνι γιά τήν σφυρηλάτηση ἐνάρετης ζωῆς. Φρυκτωρός τῆς Παραδόσεως στόν λόφο τῆς Ἁγιοφανείας στήν Καμάριζα, ἔχει προσθέσει ὧρες στό... εἰκοσιτετράωρό του καί ἀνύστακτα ἐργάζεται σ' αὐτόν τόν «Σταθμό πρώτων βοηθειῶν» τῶν πεφορτισμένων, τό πολυιατρεῖο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πού διημερεύει καί διανυκτερεύει στήν Ἀττική! Ἐμπνευστής τοῦ εὐλογημένου χώρου, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Ἀκρογωνιαῖος λίθος, ὁ Γέροντας Νεκτάριος. Οἱ βιωματικές ἐμπειρίες του ἀπό τίς ἐπαφές του μέ τόν Ἅγιο προστάτη του καί οἱ μαρτυρίες του εἶναι θαυμαστές. Κορυφαῖο στοιχεῖο τοῦ βιβλίου, ἡ διά θαύματος τοῦ Ἁγίου ἴασις τοῦ Γέροντος ἀπό τόν καρκίνο στίς 26.3.1980, μέρα-μεσημέρι. Τότε ὁ Ἅγιος ἐμφανίσθηκε στό Προσκύνημα -παρουσίᾳ τρίτων- καί θεράπευσε τόν βαρέως ἀσθενοῦντα Γέροντα, στήν διάρκεια συγκλονιστικῆς στιχομυθίας ἡ ὁποία λεπτομερῶς παρατίθεται στό βιβλίο, μαζί καί μέ ἄλλα θαύματα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό Προσκύνημα. Ἐπίσης φιλοξενεῖται ἡ Παράκληση τοῦ Ἁγίου, τά Ἐγκώμιά του, ὕμνοι καί ἄσματα πού συνέθεσε ὁ Γέροντας καί διδαχές του. Ὅλα ἐπιστέφονται ἀπό 230 ἔγχρωμες εἰκόνες καί φωτογραφίες.

15,00 €

Μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο

Εκδόσεις : Μανώλης Μελινός Περιγραφή Συνεντεύξεις μέ 30+1 ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν Ὁ Α΄ τόμος τοῦ ἔργου ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ἔγινε ἀφορμή νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Μανώλη Μελινόν πάμπολλοι ἀναγνῶσται. Μερικοί δέν περιορίσθηκαν στό «σφίξιμο» τοῦ χεριοῦ, ἐκφράζοντας τά θερμά συγχαρητήριά τους. Ἀναφέρθηκαν σέ κάποιους Αἰγινῆτες πού καί αὐτοί γνώρισαν τόν Ἅγιο. Κάπως ἔτσι ἄρχισε ἡ προσπάθεια γιά τόν ἐντοπισμό τῶν ὑπολοίπων. Ἔρευνα δύο ἐτῶν, ἀπέδωσεν εὔχυμους καρπούς. Ἔτσι, ἐπανακυκλοφορεῖ γιά πολλοστή φοράν ὁ B΄ ΤΟΜΟΣ τοῦ ἔργου ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ. Ἄλλοι 30+1 «πρεσβευταί» τοῦ Ἁγίου στόν καιρό μας, ἐξομολογοῦνται γιά πρώτη φορά τίς ὑπέροχες ἐμπειρίες τους. Στίς σελίδες τοῦ B΄ ΤΟΜΟΥ ἀφουγκράζεσαι τόν σφυγμό τους, πού -ὅπως καί τῶν ὁμολόγων τους, τοῦ Α΄ τόμου- κτυπᾶ συντονισμένος μέ τήν καρδιά τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου! Συνολικῶς 62 (τριανταένας στόν Α΄καί τριανταένας στόν B΄ τόμον) Αἰγινῆται, νοσταλγικά καταθέτουν τίς πολύτιμες ἐμπειρίες τους... Δεκάδες φωτογραφίες κοσμοῦν τόν B΄ ΤΟΜΟΝ. Ὁλόκληρο τό ἔργον ἔχει μεταφρασθεῖ σέ διάφορες γλῶσσες.

12,00 €

Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιός μας

Εκδόσεις : Μανώλης Μελινός Περιγραφή Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ὁ δικός σου Ἅγιος, ὁ δικός μου, ὁ δικός μας, ὁ Ἅγιος ὅλων μας, ὁ ταχύς εἰς ἀντίληψιν, ὁ κοντινός μας Ἅγιος, ὁ Ἅγιός μας. Στό βιβλίον αὐτό τῶν 504 σελίδων , τό ὁποῖον κυκλοφορεῖ σέ μέγεθος εὐσύνοπτο, γιά τόν Ἅγιον Νεκτάριον -μέ τήν ἐμπειρία τοῦ διτόμου ἔργου «Μίλησα μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο», καθώς καί τοῦ βιβλίου «Νέκταρ Νεκταρίου»- φιλοξενοῦνται: ✽ Ὁ Βίος του ✽ Σύγχρονα Θαύματα ✽ Παράκλησις ✽ Χαιρετισμοί ✽ Ἐγκώμια ✽ Τό ποίημά του «Ἁγνή Παρθένε...» καί ἄλλοι ὕμνοι του γιά τήν Παναγία (γιά πρώτη φορά μαζί μέ τούς στίχους καί ἡ μουσική) ✽ Ὅλα τά Ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ✽ Ποιμαντικαί Ἐπιστολαί του ✽ Ἡ Διαθήκη του ✽ Ἡ Συνοδική Διαγνώμη τήν ὁποίαν ἀνέγνωσε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τό 1998 στήν Αἴγινα ✽ Οἱ διευθύνσεις καί τά τηλέφωνα τῶν Ναῶν, Μονῶν, Προσκυνημάτων καί Παρεκκλησίων -ἀνά τόν κόσμο- πού τιμῶνται ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ✽ Πάμπολλες εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καθώς ἐπίσης φωτογραφίες, χειρόγραφά του καί ἄλλα.

16,00 €