Βιβλιοπωλεῖο ΛΥΔΙΑ - Ἠλεκτρονικό κατάστημα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

Όλα τα προϊόντα

Κατηγορίες

Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ(κεντρική διάθεση)

Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ (κεντρική διάθεση)

Ένας ασκητής Επίσκοπος

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Αριθμός σελίδων: 344  Περιγραφή Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε μέ τρία πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν ταπείνωση, τήν προσευχή καί τή νηστεία. Σέ παράρτημα ἐκδίδονται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ὁσίου καί οἱ κατανυκτικότατες προσευχές του (στό πρωτότυπο).

9,00 €

Θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας στη Ρωσία

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Αριθμός σελίδων: 256 Περιγραφή Ἀναρίθμητες εἰκόνες τῆς Παναγίας ὑπάρχουν σ' ὅλον τόν ὀρθόδοξο κόσμο καί πολλές ἀπ' αὐτές ἔχουν τή χάρη τῆς θαυματουργίας. Στή Ρωσία, εἰδικότερα, μόνο οἱ ἐπώνυμες εἰκόνες της, μέ πολυάριθμα ἀντίγραφα ἡ καθεμιά, ὑπολογίζονται σέ ἑπτακόσιες, ἀπό τίς ὁποῖες, σύμφωνα μέ τό Ἡμερολόγιο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, διακόσιες ὀγδόντα περίπου εἶναι θαυματουργές καί ἑορτάζονται λειτουργικά. Ἀπέραντη εἶναι ἡ εὐλάβεια τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ πρός τίς εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, πού βρίσκονται διάσπαρτες στούς ναούς καί στά μοναστήρια τῆς ἀπέραντης χώρας του. Ὁρισμένες ἔπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο στόν ἐκκλησιαστικό, κοινωνικό καί ἐθνικό βίο τῶν Ρώσων. Μέσα ἀπό τά ἱστορικά τους συχνά παρελαύνουν γνωστά πρόσωπα καί σημαντικά γεγονότα τῆς ρωσικῆς ἱστορίας -ἡγεμόνες καί τσάροι, ἱεράρχες καί ἀσκητές, πολιορκίες καί μάχες, θεομηνίες καί καταστροφές. Σέ κάθε περίπτωση, ὅλοι κινοῦνται καί ὅλα διαδραματίζονται γύρω ἀπό κάποιαν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία σέ κρίσιμες στιγμές ἐπεμβαίνει γιά νά σώσει τόν λαό τοῦ Υἱοῦ της. Στο μικρό τοῦτο βιβλίο, στό ὁποῖο παρουσιάζονται τριάντα τέσσερις θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας στή Ρωσία, διαπιστώνεται γι' ἄλλη μιά φορά ἡ χάρη, ἡ δύναμη καί ἡ εὐεργετικότητα τῆς πανάχραντης Μητέρας τοῦ Χριστοῦ καί δικῆς μας Μητέρας.  

10,00 €

Οι δαίμονες και τα έργα τους

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Αριθμός σελίδων: 512  Περιγραφή Τό βιβλίο, τοῦ ὁποίου τό περιεχόμενο ἔχει ἀντληθεῖ ἀπό τή γνώση καί τήν ἐμπειρία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνημερώνει τόν ἀναγνώστη γιά τόν Διάβολο καί τούς Δαίμονες -τή δημιουργία καί τήν πτώση τους, τίς ἰδιότητες, τόν ἀριθμό καί τά ὀνόματά τους, τό ἔργο καί τά τεχνάσματά τους- καθώς καί γιά τούς τρόπους ἀντιμετωπίσεώς τους. Στό πρῶτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά πονηρά πνεύματα καί στό δεύτερο παρατίθεται μιά συλλογή διηγήσεων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς Βίους τῶν Ἁγίων καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά κείμενα, πού ἀποκαλύπτουν μέ ἐνάργεια τήν ποικιλότροπη δράση τους.

15,00 €

Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Αριθμός σελίδων: 272 Περιγραφή Τί εἶναι οἱ ἄγγελοι; Πότε καί γιατί δημιουργήθηκαν; Ποιά εἶναι ἡ φύση τους, ποιό τό ἔργο τους, ποιά ἡ σχέση τους μ' ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους; Σ' αὐτά καί ἄλλα παρόμοια ἐρωτήματα ἔρχεται ν' ἀπαντήσει αὐτό τό βιβλίο, προσφέροντας συνάμα στούς ἀναγνῶστες του μιάν ἐντυπωσιακή συλλογή περιστατικῶν μέ ἐμφανίσεις καί θαύματα τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἀνθολογημένα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό Συναξάρια καί Γεροντικά, ἀπό τά ἱστορικά ναῶν, μοναστηριῶν καί προσκυνημάτων, καθώς καί ἀπό σύγχρονες ἁγιορείτικες καί ἄλλες διηγήσεις. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 5 Εἰσαγωγή... 9 Α΄ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ἡ Ἄγαρ καί ὁ Ἰσμαήλ... 43 Ἡ φιλοξενία τῶν ἀγγέλων καί ἡ καταστροφή τῶν Σοδόμων... 47 Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ... 54 Ὁ μάντης Βαλαάμ... 56 Ἡ κλήση τοῦ Γεδεών... 59 Ἡ γέννηση τοῦ Σαμψών... 61 Ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος... 64 Ὁ συνοδός ἄγγελος... 66 Ὁ Δανιήλ στό λάκκο μέ τά λιοντάρια... 72 Ὁ εὐαγγελισμός τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Θεοτόκου... 77 Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου... 80 «Οὐκ ἔστιν ὧδε»!... 81 Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου... 82 Ὁ ἑκατόνταρχος Κορνήλιος... 84 Ἡ ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου... 85 Β΄ ΣΕ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΡΟΝΤΙΚΑ Τό ἐν Χώναις θαῦμα... 89 Ἡ πόρνη πού ἔγινε ἁγία... 92 Ὁ φύλακας τῆς ἁγνείας... 95 Ἡ ἁγία Παρασκευή καί ὁ ἄγγελος... 96 Ἀγγελικές παρακλήσεις... 98 Ἄγγελος προστάτης καί ὁδηγός... 100 Ὁ ὅσιος Ἰωάννης «ὁ ἐν τῷ φρέατι»... 102 Θαυμαστές μεταστροφές... 104 Ἀγγελική χειραγωγία στό μαρτύριο... 107 Ἡ ἀγγελική ζωή τοῦ μεγάλου Παϊσίου... 109 Ὁ παρήκοος ὑποτακτικός μάρτυρας... 112 Ὁ φίλος τῶν ἀγγέλων... 114 Ὁ ὅσιος Παχώμιος καί ὁ ἄγγελος... 120 Ὁ χρυσορρήμων καί ἰσάγγελος... 121 Ὁ θεοπρόβλητος ἱεράρχης... 124 Ἄγγελοι καί ἰσάγγελοι... 126 Ἀγγελική διδαχή... 131 Τά μυστήρια τῆς ἄλλης ζωῆς... 133 Διηγήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀρσενίου... 138 Ἀγγελική λαμπαδηφορία... 140 Ὁ σωτήριος ὅρκος... 142 Ἡ μετάνοια τῆς ἑνδεκάτης... 144 Ὁ ἀπαιτητικός σακάτης... 145 Οὐράνιοι ἀνάδοχοι... 147 Ὁ ἐπίσκοπος καί ἡ Ἑβραία... 148 Τό μαντήλι τῆς μετάνοιας... 150 Τό βάρος τῆς κατακρίσεως... 153 Τό σφράγισμα τοῦ ἀγγέλου... 154 Ἡ ἁγία Γολινδούχ... 155 Ὁ «φτωχός» ἄγγελος... 156 Ὁ «γέροντας» ἀρχάγγελος... 157 Τό μεγαλεῖο τῆς ἐλεημοσύνης... 159 Τά κρυφά χαρίσματα... 163 Τό ἀπατηλό χρυσάφι... 164 Ἐπιθανάτια ὀπτασία... 167 Ἡ θεάρεστη φιλονεικία... 169 Ἰσάγγελη πολιτεία... 170 Ὁ ἀετός-ἄγγελος... 172 Ἄγγελοι θυμιάζουν καί μυρώνουν... 174 Τά τελώνια... 177 Ἡ ὠφέλεια τῆς ἀσθένειας... 185 Τό ράπισμα τοῦ ἀγγέλου... 187 Κουρά ἀπό ἀγγέλους... 189 Τά δάκρυα τῆς μετάνοιας... 196 Ἡ τιμωρία τῆς μνησικακίας... 198 Ὁ μύστης τῶν ἀπορρήτων... 200 Ὅσιος Σάββας ὁ Βατοπεδινός... 202 Ὁ φίλος τῶν ἀγγέλων... 205 Γ΄ ΣΕ ΝΑΟΥΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ Ἡ «ἐκδίκηση» τοῦ ἀρχαγγέλου... 209 «Ἄξιόν ἐστιν...»... 211 Τό θαῦμα τῆς μονῆς Δοχειαρίου... 213 Τό πηγάδι τῆς μονῆς Δοχειαρίου... 216 Ἡ σφαγή τῶν πειρατῶν... 217 Ὁ Ταξιάρχης τοῦ Μανταμάδου... 220 Ἡ ἀνέλπιστη σωτηρία... 228 Ἐπέμβαση τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ σέ ἐγχείρηση... 230 Ἡ δύναμη τῆς πίστεως... 232 Τεκνοποίηση... 235 Ὁ Πανορμίτης... 237 Τό τάμα... 241 Ὁ προνοητής ἀρχάγγελος... 245 Τό μάθημα τοῦ Πατριάρχη... 247 Ἡ βάρκα καί οἱ ἀρχάγγελοι... 248 Ἡ ἀξία τοῦ μοναχοῦ... 250 Στό ὀστεοφυλάκιο τῆς Ἁγίας Ἄννης... 251 Ἡ ὀδύνη τῆς κολάσεως... 252 Ἡ σωτηρία τοῦ δαιμονισμένου... 253 Ἐπιθανάτιο κριτήριο... 254 Ὁ σωτήρας ἄγγελος... 255 Ὁ μοναχός κι ὁ ἄγγελος... 257 Ἀγγελική φιλοξενία... 259 Ἡ νηστεία τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς... 259 Ὁ παπα-Δημήτρης καί οἱ Ταξιάρχες... 260 Συλλειτουργός μέ τούς ἀγγέλους... 264 

7,00 €

Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ἀπό τούς οὐρανούς, ὅπου συμβασιλεύει μέ τόν Υἱό της, μεσιτεύει σ' Ἐκεῖνον γιά τούς ἀνθρώπους καί «διαπορθμεύει» σέ ὅλους τίς θεϊκές δωρεές. Μέ τήν ξεχωριστή θαυματουργική της χάρη γίνεται «ἄμισθος ἰατρός» στίς ἀρρώστιες, «ὑπέρμαχος στρατηγός» στούς πολέμους, «ταχεῖα σκέπη καὶ βοήθεια» τῶν πιστῶν σέ κάθε τους ἀνάγκη. Τό μικρό ἀλλά χαριτόβρυτο αὐτό ἀνθολόγιο ἐμφανίσεων καί θαυμάτων τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ἕνα ψιχίο τιμῆς στήν ὑπέραγνη μορφή της καί μιά προσφορά ἀγάπης στό λαό της. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 5 Α΄ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ... 13 Παναγία ἡ Πορταΐτισσα... 15 Παναγία ἡ Παραμυθία... 21 Παναγία ἡ Εἰκοσιφοίνισσα... 22 Ἡ Παναγία τῶν Λιθινῶν... 25 Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα... 26 Παναγία ἡ Κασσιωπία... 32 Παναγία ἡ Λιμνιά... 35 Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα... 40 Παναγία ἡ Χρυσαφίτισσα... 54 Ἡ Εὐαγγελίστρια τοῦ Ἑλικῶνος... 57 Παναγία ἡ Φανερωμένη... 60 Παναγία ἡ Χρυσοπηγή... 65 Ἡ Παναγία τῆς Τήνου... 67 Τό κλάμα τῆς Θεοτόκου... 71 Ἡ Μεριέμ τοῦ τούρκου... 71 Τό αἷμα τῆς Θεοτόκου... 73 Ἡ Παναγία τῆς Σκριποῦς... 80 Παναγία ἡ Σπηλιώτισσα... 82 Παναγία ἡ Προυσιώτισσα... 87 Παναγία ἡ Μαλεβή... 90 Θαῦμα στήν κατασκήνωση... 94 Β΄ ΑΜΙΣΘΟΣ ΙΑΤΡΟΣ... 99 Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός... 101 Τό ἀπόστημα τοῦ σχολάρχη... 105 Ὁ μοναχός Ἱλαρίων... 108 Ὁ τυφλός καί παράλυτος... 111 Ἡ μοναχή Ἑρμιόνη... 113 Ἡ δασκάλα... 116 Νεκρανάσταση... 118 Ὁ βλάσφημος... 120 Γ΄ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΟΡΑΜΑΤΑ... 123 Ἁγία Αἰκατερίνη... 125 Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας... 129 Ὅσιος Ρωμανός ὁ Μελωδός... 131 Οἱ δύο λόγοι τοῦ Νεστορίου... 132 Ἡ αἱρετική πατρικία... 133 Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης... 134 Ἡ Σκέπη τῆς Θεοτόκου... 137 Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ... 138 Ἀπάντηση στίς ἀμφιβολίες... 140 Τό ὅραμα τοῦ ἡσυχαστοῦ... 144 Παπα-Ἰωακείμ Σπετσιέρης... 146 Τό ἄσπρο ψωμί... 150 Γέρων Γελάσιος... 152 Ὁ βλάσφημος ψαράς... 154 Μιά ἔκτρωση πού δέν ἔγινε... 156 Τά ρεβύθια τῆς μάγισσας... 158 Θεῖες παρηγορίες... 160 Ἕνα «περιβόλι» τῆς Παναγίας... 163 Ἡ ἀπροσδόκητη εὐλογία... 163 Ὁ βλάσφημος ἠθοποιός... 166 Ἡ Παναγία καί ὁ φούρναρης... 167 Οἱ ζωγραφίτες ὁσιομάρτυρες... 168 Δ΄ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ... 171 Στόν πόλεμο τοῦ ᾽40... 173 Γράμμα ἀπό τή Μόροβα... 174 Θαῦμα στό Μπούμπεση... 175 Ὁ βλάσφημος ἀνθυπασπιστής... 176 Τό ἀδέσποτο μουλάρι... 178 Ἡ διάσωση τῆς νηοπομπῆς... 180 Τό τρακτέρ... 182 Τό ἐλάφι τῆς Παναγίας... 183 Τά φίδια τῆς Κεφαλλονιᾶς... 189 Ἕνα θαῦμα στό μικροσκόπιο... 190

6,00 €

Μικρός Ευεργετινός

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Διαστάσεις: 17x24 Σελίδες: 608 Περιγραφή Μιά μικρή ἀλλ' ἀνεπανάληπτη ἐγκυκλοπαίδεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἐκλεκτά κείμενα, σέ νεοελληνική ἀπόδοση, ἀπό τή «Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ῥημάτων καὶ διδασκαλιῶν τῶν θεοφόρων καὶ ἁγίων Πατέρων» τοῦ μοναχοῦ Παύλου Εὐεργετινοῦ (†1054). Τά θέματα ποικίλα καί ἐνδιαφέροντα: Ἡ μετάνοια, ἡ ἀπελπισία, ὁ θάνατος, ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν, ἡ μέλλουσα κρίση, ὁ παράδεισος, ἡ κόλαση, οἱ πειρασμοί, οἱ ἀρετές καί τά πάθη, ἡ πνευματική καθοδήγηση, ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἄσκηση καί ἡ ἐγκράτεια, ὁ σαρκικός πόλεμος, ἡ ὑποταγή καί ἡ ὑπομονή, οἱ λογισμοί, ἡ προσευχή, ἡ θεία κοινωνία κ.ἄ. Ὁ τόμος εἶναι ἐμπλουτισμένος α) μέ γλωσσάρι - ἑρμηνευτικά σχόλια, β) μέ σύντομους βίους τῶν ἁγίων, ἀπό τή ζωή καί τά ἔργα τῶν ὁποίων σταχυολογήθηκε τό ἔργο, γ) μέ εὑρετήριο ὀνομάτων καί θεμάτων, δ) μέ πίνακα ἁγιογραφικῶν χωρίων.

24,00 €

Αββάς Αμμωνάς

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Διηγήσεις, διδασκαλίες καί ἐπιστολές (γιά τήν ἡσυχία, τή θεία χάρη, τή διάκριση, τούς πειρασμούς, τό θεῖο θέλημα, τήν ἀνθρωπαρέσκεια, τό Ἅγιο Πνεῦμα) ἑνός μεγάλου ὁσίου τοῦ 4ου αἰώνα, πού εἶχε ἐλλαμφθεῖ ἀπό τό «φῶς τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν», ὅπως ὁ ἴδιος τό χαρακτηρίζει. Μιά ἀξιόλογη προσφορά τῆς ἀσκητικῆς πείρας σέ κάθε ψυχή πού θέλει ν' ἀγωνιστεῖ μέ συνέπεια στόν ἀθλητικό στίβο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εἰσαγωγή...5 Ι. Διηγήσεις γιά τόν ἀββά Ἀμμωνᾶ...11 ΙΙ. Ἐπιστολές τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ...27 Ἐπιστολή α΄ γιά τήν ἡσυχία...27 Ἐπιστολή β΄ γιά τήν ψυχική καλλιέργεια μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος...31 Ἐπιστολή γ΄ γιά τό διακριτικό χάρισμα καί τήν ἀποφυγή τῶν ἀμελῶν...37 Ἐπιστολή δ΄ γιά τούς πειρασμούς...43 Ἐπιστολή ε΄ γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...53 Ἐπιστολή στ΄ γιά τήν ἀνθρωπαρέσκεια καί τήν κενοδοξία...61 Ἐπιστολή ζ΄ [γιά τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος]...65 ΙΙΙ. Ἀπό τά διδάγματα τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ...71 IV. Κεφάλαια παραινετικά τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ...79 V. Λόγοι τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ...103 Λόγος α΄ γι᾿ αὐτούς πού θέλουν νά ζήσουν ἡσυχαστικά...103 Λόγος β΄ γιά τή χαρά τῆς ψυχῆς ἐκείνου πού ἄρχισε νά ὑπηρετεῖ τόν Θεό...109 VI. Ἀποσπάσματα λόγων τοῦ ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ...131

4,00 €

Κλίμαξ (Κείμενο-Μετάφραση)

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου Περιγραφή Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο ὡς ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, μέ ἐκτενή εἰσαγωγή, νεοελληνική μετάφραση, σχόλια, πίνακες καί εὑρετήρια. «Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ καὶ συστρατιῶτα, σὺ ποὺ ἐπιθυμεῖς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν καὶ μάχεσαι διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ οὐρανοῦ, λάβε εἰς χεῖρας σου τὴν ὁσιακὴν ταύτην βίβλον. Διάβαζε καὶ πορεύου. Κάθε λόγος της ἀποτελεῖ καὶ μίαν νέαν βαθμίδα ἀνόδου. Προχώρει μὲ ἀνδρείαν, ὅσον καὶ ἄν σοῦ παρουσιάζεται ὁ δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ ἀκανθόσπαρτος... Ἔχε προσηλωμένον τὸ βλέμμα σου εἰς τὴν τελευταίαν βαθμίδα, ὅπου ὁ Κύριος καὶ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας μᾶς ἀναμένει...». (Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χερουβείμ).

21,00 €

Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία

Συγγραφέας: Ν.Β. Γκόγκολ Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Τό «κύκνειο ᾆσμα» τοῦ μεγάλου Οὐκρανοῦ λογοτέχνη Ν.Β. Γκόγκολ (1809-1852). Μιά περιγραφική καί ἑρμηνευτική θεώρηση τῆς τελετουργίας τῆς θείας Εὐχαριστίας, θεώρηση βαθειά βιωματική μέσα στήν ἁπλότητά της καί συνάμα γνήσια ἁγιοπατερική μέσα στήν πρωτοτυπία της. Στόχος τοῦ συγγραφέα εἶναι «νά δείξει σ᾿ ἐκείνους πού μέχρι τώρα πολύ λίγο γνωρίζουν τή θεία Λειτουργία μας, καί προπαντός στούς νέους, μέ πόση πληρότητα καί πόσο βάθος ἐπάλληλων νοημάτων εἶναι συγκροτημένη». Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο κλασικό, μεταφρασμένο σέ πολλές γλῶσσες.

5,50 €

Πνευματικές νουθεσίες

Συγγραφέας: Ὅσιος Μακάριος τῆς Ὄπτινα Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Ὁ Ὅσιος Μακάριος τῆς Ὄπτινα (†1860), μέσ' ἀπό τά σταχυολογημένα ἀποσπάσματα τῶν ἐπιστολῶν του, παρέχει ἐξαιρετικά φωτισμένες συμβουλές, πού ἀναφέρονται σέ ποικίλα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, βιοτικά καί πνευματικά - πάθη, ἀρετές, πλάνες, προσευχή, μυστηριακή ζωή, φιλανθρωπικά ἔργα, κοινωνικές θεωρίες, ἀλλά καί κληρονομικές διαφορές, συζυγικούς καβγάδες, ἐμπορικές δοσοληψίες, ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, ἐργατικά δικαιώματα...

6,00 €

π. Αρσένιος - 1

Συγγραφέας: Βλαδίμηρος Βαραμπιώφ πρωθιερεύς Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Ὁ πρῶτος τόμος ἑνός συναρπαστικοῦ ἀνθολογίου ἀναμνήσεων καί ἱστορημάτων ἀπό τήν περιπετειώδη ζωή καί δράση τοῦ Ρώσου ἱερομονάχου π. Ἀρσενίου (1894-1975), πού ἔζησε γιά πολλά χρόνια στήν κόλαση τῶν σταλινικῶν στρατοπέδων. Ὁ χαρισματοῦχος καί πολύπαθος αὐτός στάρετς τοῦ 20οῦ αἰ. σήκωσε χριστομίμητα τόν προσωπικό του σταυρό, σκόρπισε ἁπλόχερα γύρω του τήν παρηγοριά, κήρυξε ἔμπρακτα τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης, ἀπέδειξε μέ θαύματα τήν ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς προσευχῆς καί ἔφερε κοντά στόν Κύριο ἀναρίθμητες ψυχές, δίνοντας στόν καθένα μας ἕνα συγκλονιστικό παράδειγμα μαρτυρίου καί μαρτυρίας τῆς πίστεως.

6,00 €

π. Αρσένιος - 2

Συγγραφέας: Βλαδίμηρος Βαραμπιώφ πρωθιερεύς Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Ὁ δεύτερος τόμος ἑνός συναρπαστικοῦ ἀνθολογίου ἀναμνήσεων καί ἱστορημάτων ἀπό τήν περιπετειώδη ζωή καί δράση τοῦ Ρώσου ἱερομονάχου π. Ἀρσενίου (1894-1975), πού ἔζησε γιά πολλά χρόνια στήν κόλαση τῶν σταλινικῶν στρατοπέδων. Ὁ χαρισματοῦχος καί πολύπαθος αὐτός στάρετς τοῦ 20οῦ αἰ. σήκωσε χριστομίμητα τόν προσωπικό του σταυρό, σκόρπισε ἁπλόχερα γύρω του τήν παρηγοριά, κήρυξε ἔμπρακτα τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης, ἀπέδειξε μέ θαύματα τήν ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς προσευχῆς καί ἔφερε κοντά στόν Κύριο ἀναρίθμητες ψυχές, δίνοντας στόν καθένα μας ἕνα συγκλονιστικό παράδειγμα μαρτυρίου καί μαρτυρίας τῆς πίστεως.  

6,00 €

Ο Στάρετς Παρθένιος

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Ὁ στάρετς Παρθένιος (1790-1855) εἶναι ἕνας ἀπό τούς λαμπρούς κρίκους τῆς χρυσῆς ἁλυσίδας τῶν μεγάλων στάρτσι, πού ἀνέδειξε ἡ Κιεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρα. Ἡ βιογραφία του, γραμμένη ἁπλά καί ἀνεπιτήδευτα ἀπό ἕναν μαθητή του, ἀναδεικνύει τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς ἀσκητικῆς του μορφῆς. Μέσα σέ λίγες σελίδες περιγράφονται οἱ ἀγῶνες, τά κατορθώματα καί ἡ οὐράνια ζωή του.

3,50 €

Όσιος Ζωσιμάς της Σιβηρίας

Συγγραφέας: Βέρα Βερχόφσκαγια ἡγουμένη Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Ὁ πολυκύμαντος βίος τοῦ ἡσυχαστῆ τῆς Σιβηρίας ὁσίου Ζωσιμᾶ (1767-1833), πού ἀποκαλύπτει πῶς ἐνεργεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σ' ὅποιον ἀφιερώνεται στόν ἀγώνα τῆς ἐσωτερικῆς σιωπῆς, τῆς νήψεως καί τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς. Ἡ πορεία ἑνός ἀνθρώπου, πού, μετά ἀπό μιά σύντομη νεανική περιπλάνηση στούς δρόμους τῆς κοσμικῆς ζωῆς, πῆρε τό στενό μονοπάτι τῆς «μοναδικῆς φιλοσοφίας» καί τ' ἀκολούθησε μέ συνέπεια ὥς τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.

8,00 €

Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Μεγάλη πνευματική εὐφροσύνη δοκιμάζει ὁ ἀναγνώστης τοῦ θελκτικοῦ βίου τοῦ πιό ὀνομαστοῦ στάρετς τῆς Ὄπτινα, τοῦ ὁσίου Ἀμβροσίου (1812-1891), τοῦ «μεγάλου φωστήρα τῆς Ρωσίας», ὅπως χαρακτηρίστηκε. Σοφός καί διακριτικός, προφητικός καί θαυματουργός ὁ ὅσιος Ἀμβρόσιος, πού ἡ προσωπικότητά του ἀποτυπώθηκε ἀπό τόν Φ. Ντοστογιέφσκι στόν στάρετς Ζωσιμᾶ τῶν "Ἀδελφῶν Καραμάζωφ", ἔγινε «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσῃ» - ἕνας εἰρηνικός ὄμβρος πού πότισε τή διψασμένη γῆ καί μιά ἅγια ζύμη πού ζωογόνησε τό νεκρό φύραμα ἀναρίθμητων ψυχῶν.

6,50 €

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Ἡ θαυμαστή βιογραφία τοῦ φημισμένου ἱερέα τῆς Κρονστάνδης ἁγίου Ἰωάννου (Σέργιεφ· 1829-1908), σέ νέα ἀναθεωρημένη ἔκδοση. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, φαινόμενο κληρικοῦ μέ ἀπέραντη ἱεραποστολική ἐξωστρέφεια, πού ἀνέβλυζε ἀπό μιάν ἄβυσσο ἀσκητικῆς ἐνδοστρέφειας, ἔδωσε ἕνα νέο σχῆμα στήν πνευματική ζωή τῆς ἐποχῆς του, φωτίζοντας τή σημασία τῆς καρδιακῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας τῶν θεολογικῶν ἀληθειῶν.

10,00 €

Κλίμαξ (μετάφραση)

Συγγραφέας: Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο σάν ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, σέ νεοελληνική μετάφραση, μέ τά πιό ἀπαραίτητα σχόλια καί ἕνα μικρό γλωσσάριο. «Ἀδελφὲ ἐν Κυρίῳ καὶ συστρατιῶτα, σὺ ποὺ ἐπιθυμεῖς τὴν ἀνοδικὴν πορείαν καὶ μάχεσαι διὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ οὐρανοῦ, λάβε εἰς χεῖρας σου τὴν ὁσιακὴν ταύτην βίβλον. Διάβαζε καὶ πορεύου. Κάθε λόγος της ἀποτελεῖ καὶ μίαν νέαν βαθμίδα ἀνόδου. Προχώρει μὲ ἀνδρείαν, ὅσον καὶ ἄν σοῦ παρουσιάζεται ὁ δρόμος ἀνηφορικὸς καὶ ἀκανθόσπαρτος... Ἔχε προσηλωμένον τὸ βλέμμα σου εἰς τὴν τελευταίαν βαθμίδα, ὅπου ὁ Κύριος καὶ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας μᾶς ἀναμένει...». (Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χερουβείμ).  

13,00 €

Ιερομάρτυς Ανδρόνικος - Αρχιεπίσκοπος Πέρμ

Συγγραφέας: Δαμασκηνός (Ὀρλόφσκι) ἡγούμενος Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου   Περιγραφή Ἡ συνταρακτική μαρτυρία καί τό θαυμαστό μαρτύριο τοῦ νέου Ρώσου ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου, ἀρχιεπισκόπου Πέρμ († 1918). Ὁ ἀκέραιος καί ἀσυμβίβαστος αὐτός ἱεράρχης ἀγωνίστηκε εὐσυνείδητα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἐποχή ἐξαιρετικά χαλεπή γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα του, ἀφήνοντας ἕνα φωτεινό καί ἀξιομίμητο παράδειγμα καλοῦ ποιμένα στούς κληρικούς καί τῆς δικῆς μας Πατρίδας, ὅπου, καθώς τότε στή Ρωσία, μεγάλο τμῆμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἔχει πιά διαβρωθεῖ ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση καί τόν ἀθεϊσμό.

5,00 €

Ηλιοτρόπιο

Συγγραφέας: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Μητροπολίτης Τομπόλσκ  Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Περιγραφή Μιά ἐπιτομή τοῦ πιό σημαντικοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θαυματουργοῦ, μητροπολίτου Τομπόλσκ (†1715), τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ταύτιση τῆς θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος συγγραφέας προσπαθεῖ μέ πολλά βιβλικά παραθέματα νά τονίσει ὅτι ὁ βαθμός τῆς προόδου μας στήν πνευματική ζωή ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό τό μέτρο τῆς ὑποταγῆς τῆς προσωπικῆς θελήσεώς μας στό θεῖο θέλημα. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τό φυτό ἡλιοτρόπιο, τό ὁποῖο διαθέτει μιά καταπληκτική φυσική ἰδιότητα: Ὅλη τήν ἡμέρα στρέφει ἀδιάκοπα τό ἄνθος του πρός τόν ἥλιο, παρακολουθώντας τον ἀπό τήν ἀνατολή ὥς τή δύση του. Αὐτό τό κάνει ἀκόμα καί ὅταν ὁ οὐρανός εἶναι συννεφιασμένος. Ἄν θεωρήσουμε ἀλληγορικά ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἥλιος, τότε ἡ προσωπική μας θέληση πρέπει νά μοιάσει στό ἡλιοτρόπιο: Νά ἀκολουθεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διαρκῶς, τόσο στίς ἡλιόλουστες μέρες τῆς ἐπίγειας εὐτυχίας ὅσο καί στίς συννεφιασμένες μέρες τῶν δοκιμασιῶν καί τῶν θλίψεων.

4,00 €

Από το Περιβόλι της Παναγίας - Νοσταλγικές αναμνήσεις (άδετο)

Συγγραφέας: Aρχιμ. Χερουβείμ Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Τά συναρπαστικά ἀπομνημονεύματα τοῦ ἀρχιμ. Χερουβείμ (1920-1979), κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, ἀπό τήν τετράχρονη παραμονή του στό Ἅγιον Ὄρος, πού παρουσιάζουν μέ ἀγάπη καί νοσταλγία τήν ἀθωνική ζωή τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 20οῦ αἰώνα. Οἱ σελίδες του, ἀπ' ὅπου παρελαύνουν πολυάριθμες γνωστές καί ἄγνωστες ἁγιορείτικες μορφές τῆς ἐποχῆς, ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς πάντιμης ὀρθοδόξου μοναστικῆς παραδόσεως. Ὁ συγγραφέας, σάν ἐκλεκτική μέλισσα, ἀφοῦ συγκέντρωσε ἀπό τά μυρίπνοα ἀθωνικά ἄνθη ὅ,τι πολύτιμο εἶχαν, «ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα», ἔκλεισε τό νοητό αὐτό νέκταρ μέσα στήν καρδιά καί τή μνήμη του, καί τό ἄφησε, λίγο πρίν ἀναχωρήσει γιά τά οὐράνια σκηνώματα, σάν πολύτιμη κληρονομιά στά πνευματικά του παιδιά καί σέ κάθε χριστιανό.

13,00 €

Αναμνήσεις από την Καμτσάτκα

Συγγραφέας: Νέστωρ Μητροπολίτης Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου  Περιγραφή Οἱ ἀπίστευτες μά ἀληθινές περιπέτειες ἑνός τολμηροῦ Ρώσου ἱεραποστόλου, τοῦ π. Νέστορος Ἀνίσιμωφ (1885-1962), κατόπιν μητροπολίτου Κυροβογκράντ, πού κήρυξε μέ αὐταπάρνηση τή χριστιανική πίστη στίς εἰδωλολατρικές φυλές τῆς παγωμένης Καμτσάτκας, στό ΒΑ. ἄκρο τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Μέ μύριους μόχθους, κινδύνους καί στερήσεις οἰκοδόμησε μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα ἕνα μεγάλο καί πρωτοποριακό ἱεραποστολικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί ποιμαντικό ἔργο. Ἐπισκέφθηκε δεκάδες χῶρες, ἑκατοντάδες πόλεις καί χιλιάδες χωριά! Ἀντίκρυσε ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἀπό διαφορετικές φυλές καί ἔθνη! Τά ἀπομνημονεύματά του, γραμμένα μέ εἰλικρίνεια καί ἁπλότητα, προσφέρουν στόν ἀναγνώστη πλῆθος ἱστορικῶν, θρησκειολογικῶν, λαογραφικῶν καί γεωφυσικῶν στοιχείων τῆς μακρινῆς αὐτῆς περιοχῆς. Τό βιβλίο κοσμεῖται μέ γκραβοῦρες καί σπάνιες φωτογραφίες.

14,00 €

Άγιοι Κατάδικοι

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Παρακλήτου Συγγραφέας: Δαμασκηνός (Ὀρλόφσκι) ἡγούμενος  Περιγραφή Ἕνα βιβλίο-ντοκουμέντο, πλούσιο σέ φωτογραφικό ὑλικό, γιά τόν ἑβδομηντάχρονο διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί τά μαρτύρια τοῦ κλήρου στή Σοβιετική Ἕνωση κατά τόν περασμένο αἰώνα. Περιέχει ἀντιπροσωπευτικούς βίους Ρώσων κληρικῶν, ἱεραρχῶν καί ἱερέων, πού ἀπέδειξαν τήν πίστη καί τήν ἀφοσίωσή τους στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὄχι μόνο ὑπομένοντας καρτερικά τά ἐξοντωτικά μέτρα πού ἔπαιρνε ἐναντίον τους τό ἄθεο σοβιετικό καθεστώς ―τίς δημεύσεις τῶν περιουσιῶν, τή βαρύτατη φορολογία, τή στέρηση τῶν μέσων διατροφῆς, τίς συλλήψεις καί τίς ἐξαντλητικές ἀνακρίσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ἐξορίες, τούς ἐγκλεισμούς σέ στρατόπεδα καταναγκαστικῆς ἐργασίας―, ἀλλά καί ἀντιμετωπίζοντας ἀλύγιστα τό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα. Ἐπιλογή καί διασκευή ἀπό τό πολύτομο ἔργο τοῦ ἡγουμένου Δαμασκηνοῦ (Ὀρλόφσκι) Βίοι τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων καί Ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα.

15,00 €