Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ - Ηλεκτρονικό κατάστημα


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412, 23970-24042

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

Ἐκδόσεις Φθόγγος - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ"  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Κατηγορίες

  Εκδόσεις Καθ' Οδόν- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

   Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

    Ακολουθία του Μνημοσύνου

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 82 Ο τόμος περιλαμβάνει, κατά την αρχαία τάξη, τις νεκρώσιμες και επιμνημόσυνες ακολουθίες και τις συναφείς ευχές με τις οποίες η Εκκλησία προπέμπει τους «επ´ ελπίδι αναστάσεως μεθισταμένους πατέρας και αδελφούς ημών», δεομένη υπέρ συγχωρήσεως των αμαρτιών και την μετά δικαίων ανάπαυση των ψυχών τους. Η εξέλιξη της νεκρώσιμης ακολουθίας έγινε από απλές μορφές σέ πλουσιώτερες και πάλι στην πράξη επιστροφή στις πρώτες απλούστερες. Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει την προβολή των «λειτουργικών θησαυρών» που λησμονήθηκαν με την παρέλευση του χρόνου και περιέχει τά εξής: «νεκρώσιμον τρισάγιον», νεκρώσιμη ακολουθία για μοναχούς και «εις ιερέα τελευτήσαντα», κοινή νεκρώσιμη «εις κοσμικούς άνδρας και γυναίκας», «εις νήπια τελευτήσαντα» και η καθολική νεκρώσιμη κατα την Διακαινήσιμον εβδομάδα. Η ενότητα των ακολουθιών κατακλείεται με τον κανόνα «εις ψυχορραγούντα» με τις συναπτόμενες συγχωρητικές ευχές. Ακολουθεί Παράρτημα με αντιπροσωπευτική ανθολογία παλαιοτάτων ευχών «εις κοιμηθέντας», συγχωρητικών ευχών «εις πάσαν αράν και αφορισμόν», καθώς και την «εις τεθνεώτα δεδεμένον άλυτον» του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (+1429). Τέλος, κατακλείεται με σειρά νεκρωσίμων διακονικών, που σήμερα απρακτούν, απαντούν όμως σε χειρόγραφα και μερικές εκδόσεις.

    7,00 €

    Ακολουθία του Εξοδιαστικού των Μοναχών

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 112 Συναφής με τον Γ´ Τόμο του Ευχολογίου είναι και η Ακολουθία «του εξοδιαστικού των μοναχών». Καταρτίσθηκε μετά μακροχρόνια έρευνα και μελέτη των πηγών και των σωζομένων χειρογράφων, κατά τις λειτουγικές παραδόσεις των τοπικών εκκλησιών και των διαφόρων μονών. Ο παραδοσιακός αυτός θησαυρός παραδίδεται «εις την διακονίαν του κλήρου, συγγενής μεν προς τας αρχαίας διατάξεις, οικείος δε προς τας πρακτικάς συγχρόνους ανάγκας». Περιλαμβάνει ευχές διακρινόμενες για την απλότητα και λιτότητα με σκοπό την εύκολη κατανόηση από τούς πιστούς.

    7,00 €

    Ακολουθία του Ευχελαίου

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες:  76 Περιλαμβάνει την ακολουθία του ευχελαίου ή του αγίου ελαίου κατά την επταδική μορφή, μετά των συνήθων ευχών των εισαχθεισών από τον Πατριάρχη Αρσένιο Αυτωρειανό (1255-1260) στον οποίο ωφείλεται και η τελική διαμόρφωση του ευχολογικού μέρους της ακολουθίας.

    7,00 €

    Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 52 Περιλαμβάνει την ακολουθία του μικρού αγιασμού με όλες τις ανά περίστασιν λεγομένες ευχές, τις συναναγινωσκόμενες στούς αγιασμούς σε λιτανείες ή σε οικίες, σε πλοία, σε αγρούς κ.λπ. 

    7,00 €

    Ευχολόγιον Α' - Αγιασματάριον

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 276 Είναι η πρώτη έκδοση του γνωστού Ευχολογίου με τόσο σαφή διαίρεση του περιεχομένου και κατάταξη της ύλης του και αποτελεί επιλογή εύχρηστων κειμένων από διάφορα χειρόγραφα και έντυπα του Mεγάλου Eυχολογίου, προς διευκόλυνση των ιερέων κατά τις διάφορες τελετουργίες εντός, αλλά κυρίως εκτός του ναού. Περιέχει τις ακολουθίες του μικρού αγιασμού, του ευχελαίου, πολλές ευχές εις «διαφόρους ασθενείας και περιστάσεις», συγχωρητικές ευχές «εις εξομολογουμένους και μετανοούντας», καθώς και πλήθος άλλων ευχών, αναγκαίων σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση. Tο Eυχολόγιον καθίσταται έτσι αναγκαίο και άκρως απαραίτητο εργαλείο και πνευματικός οπλισμός του ιερέως για τη διακονία του λογικού ποιμνίου. Σε κάθε τόμο του Eυχολογίου περιέχεται πολύ κατατοπιστική εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη. «Η σειρά των λειτουργικών εκδόσεων της Ιεράς υμών Mονής εντάσσεται εις την όλην προσπάθειαν της Mητρός Εκκλησίας πρός βελτίωσιν των εκδόσεων αυτών. Ιδιαιτέρας δέ υπογραμμίσεως άξιον είναι το γεγονός ότι αι υμέτεραι εκδόσεις καταρτίζονται με άκραν επιμέλειαν, αγάπην και ακρίβειαν, επί τη βάσει της απηκριβωμένης παραδόσεως και αγιορειτικής τάξεως, και προέρχονται εξ Αγίου Όρους, όπου μετ´ άκρας ευλαβείας συντηρούνται παμπάλαια λειτουργικά χειρόγραφα και όπου διατηρείται ζώσα και ενεργός η ακριβής παράδοσις και λειτουργική τάξις της Eκκλησίας» (Από το ευχετικό Γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου, ο οποίος παρέχει και την ευλογία συμπεριλήψεως στην παρούσα έκδοση της ευχής «Eις το φυτεύσαι δένδρον»).

    15,00 €

    Ευχολόγιον Β' - Σχηματολόγιον

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 168 Ο Β´ Τόμος του Ευχολογίου περιλαμβάνει την «ακολουθίαν του αγίου βαπτίσματος» με όλες τις προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές ευχές (Ευχές «επί γεννήσει παιδίου», «εις το ποιήσαι κατηχούμενον», καθώς και τις ευχές «της απολούσεως», της «τριχοκουρίας» και διάταξιν «περί του αγίου βαπτίσματος εν κινδύνω θανάτου»), τις ακολουθίες «εις αρχάριον ρασοφορούντα», «του μικρού σχήματος ,ήτοι του μανδύου», και «του μεγάλου και αγγελικού σχήματος», ευχήν «εις το αποκουκουλίσαι», τις ευχές του «Μεγάλου Εσπερινού της αγίας Πεντηκοστής» και σε παράρτημα ευχές «Εις γυναίκα λεχώ» και «Εις απόβλησιν γυναικός και μή ζώντο παιδίον», «Εις το φορέσαι τινα ράσον μόνον και καμηλαύχιον», «Εις εισερχόμενον εις εκκλησιαστικήν διακονίαν», καθώς και δύο άλλες ευχές «εις το αποκουκουλίσαι» και τέλος έξι ευχές «Επίμελλούσης λαμβάνειν σχήμα μοναστρίας». 

    15,00 €

    Ευχολόγιον Γ' - Εξοδιαστικόν

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 274 Περιλαμβάνει το νεκρώσιμο Tρισάγιο, τις ακολουθίες του εξοδιαστικού των μοναχών, σε ιερέα τελευτήσαντα, την νεκρώσιμη ακολουθία σε κοσμικούς άνδρες, κανόνα αναπαύσιμο σε γυναίκες, ακολουθία σε νήπια κοιμηθέντα, τη νεκρώσιμη ακολουθία της Διακαινησίμου, την ακολουθία του μνημοσύνου, την «ακολουθία εις ψυχορραγούντα», και σε παράρτημα διάφορες ευχές «εις κοιμηθέντας», συγχωρητικές «εις πάσαν αράν και αφορισμόν», καθώς και «Διακονικά εις κοιμηθέντας». «Προερχομένη δε η έκδοσις αύτη εξ Αγίου Όρους, δικαιούται, ως νομίζομεν, να φιλοδοξή ότι αποτελεί ανασχετικόν φραγμόν εις την περαιτέρω φθοράν των λειτουργικών νεκρωσίμων ημών τύπων δια της αποτυπώσεως των θεωρητικώς ισχυόντων, αλλά και εν τη πράξει μερικώς, ως είπομεν, διασωζομένων. Oι διά του τρόπου τούτου προβαλλόμενοι κατά κυριολεξίαν «λειτουργικοί θησαυροί», κατά το συνήθως και ευκόλως λεγόμενον, αποτελούν και καθ´ εαυτούς στοιχεία πολύτιμα δια τον εμπλουτισμόν και την αναρρίπισιν των λατρευτικών θεσμών, τους οποίους έφθειρεν η παλαιότης του χρόνου και η ραθυμία των ανθρώπων...» (Από την εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής I. M. Φουντούλη). 

    15,00 €

    Συλλειτουργικόν

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 284 Το «ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ» είναι ο πέμπτος τόμος των λειτουργικών τομιδίων τα οποία από το έτος 1989 άρχισαν να εκδίδονται από την Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας, με στόχο την ευπρεπέστερη και ακριβέστερη τέλεση των ιερών ακολουθιών από τους διακονητές του ιερού αναλογίου. Ο τόμος αυτός αποτελεί εύχρηστο εγχειρίδιο του αναγνώστου και του ψάλτου, ιδιαιτέρως κατά την τέλεση της θείας Λειτουργίας, περιέχοντας τα σταθερά και τα συνήθως εναλλασσόμενα στοιχεία της θείας λατρείας. Στην ευχερή χρήση του συμβάλλει και η παραδοσιακή εκδοτική μορφή, με τη σαφή δομή και κατάταξη της ύλης των περιεχομένων, τη χρήση τυπογραφικών στοιχείων διαφόρων στιγμών, ως και πλαγίων και ερυθρών, η οποία δίδει, εκτός των άλλων, και τη δυνατότητα επισημάνσεως των διαφορών της μοναχικής και της ενοριακής πράξεως προς αποφυγήν συγχύσεως. Στο κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα του καθηγητού της Λειτουργικής Ι. Μ. Φουντούλη, επεξηγείται, γιατί επιλέχθηκε ο τίτλος «Συλλειτουργικόν» με τον υπότιτλο «ήτοι η τάξις Αναγνώστου και Ψάλτου», και γίνεται εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο του εγκολπίου, το οποίο προσδιορίζεται από τη λειτουργική ακολουθία των επί μέρους καιρών της θείας λατρείας.

    15,00 €

    Προεστωτικόν

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 192 Ένα εύχρηστο λειτουργικό βιβλίο, δίχρωμο με χρυσοτυπία, σελιδοδείκτες και ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, που εκδίδεται για πρώτη φορά στην παρούσα του μορφή και περιλαμβάνει άπαντα τα υπό του Προεστώτος λεγόμενα κατά τις ακολουθίες του αποδείπνου, του μεσονυκτικού, του όρθρου, των ωρών, καθώς και τις καταβασίες και την θ´ ωδή των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών του έτους, τους αναστασίμους αναβαθμούς της Οκτωήχου, τα αναστάσιμα εξαποστειλάρια και σε παράρτημα τις ευχές «επί μετανοούντων», «εις πάσαν δέησιν» και «τον Kατηχητικόν λόγον εις το άγιον Πάσχα». Στο εισαγωγικό σημείωμα του καθηγητού της Λειτουργικής Ιωάννου M. Φουντούλη αναφέρονται και τα εξής: «Πρόκειται περί του βοηθητικού δια τον Προεστώτα της λειτουργικής συνάξεως εγκολπίου, του δια τον λόγον τούτον αποκαλουμένου «Προεστωτικού». Tο εδημιούργησαν αι λατρευτικαί ανάγκαι και λόγοι πρακτικοί, η καλή δηλαδή πρόθεσις δια να έχη ο Προεστώς έν πρόχειρον βοήθημα κατά την ώραν της ακολουθίας και να μη αναγκάζηται να χρησιμοποιή τα μεγάλα εκκλησιαστικά βιβλία του χορού, με τας γνωστάς μάλιστα παραπομπάς εις άλλας σελίδας ή να λέγη από μνήμης τα ανήκοντα εις αυτόν...»

    15,00 €

    Ιερατικόν Α’ – Η Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 212 Πολυτελής έκδοση του Ιερατικού σε τρεις τόμους με χρυσοτυπία. Η έκδοση αυτή της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, με την έγκριση της Mεγάλης του Xριστού Εκκλησίας, αποσκοπεί στή διευκόλυνση των λειτουργών του ιερού θυσιαστηρίου: εύχρηστο σχήμα, σαφής κατάταξη της ύλης, ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, παραδοσιακή διχρωμία, κατανομή των ευχών σε παραγράφους. Κάθε τόμος περιέχει εκτενή κατατοπιστικη εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής του A.Π.Θ. Iωάννου M. Φουντούλη. Για τή σειρά του τριτόμου Ιερατικού στο δημοσιευόμενο στην έκδοση ευχετικό γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου σημειώνεται: «Επί την απάντησιν ουν ήκοντες επιθυμούμεν ινα πρώτον μεν ευχαριστήσωμεν θερμώς επί τη πνευματική προσφορά ταύτη της καθ᾽ υμάς περιπύστου Ιεράς Mονής, συγχαίροντες άμα και επί τη νέα ευλογημένη περί τα καθ᾽ ημάς λειτουργικά γράμματα μερίμνη καὶ επιδόσει, εν συνεχεία δέ βεβαιώσωμεν υμάς περί της οφειλετικής προστασίας εκ μέρους ημών προσωπικώς και της Mητρός Αγίας του Xριστού Mεγάλης Εκκλησίας των εκδόσεων τούτων, των οποίων την απόκτησιν ευχαρίστως συνιστώμεν τω ιερώ κλήρω επί μεγαλυτέρα της θείας λατρείας προαγωγή». «Εκάστη Λειτουργία έχει τον εαυτής χαρακτήρα και προσδίδει έν ίδιον βίωμα. Επί παραδείγματι η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου είναι η ευχρηστοτέρα καθημερινή και ζωηρά, άνετος, οικεία, τρέχουσα και γέμουσα πνευματικού ηλιόφωτος». (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού).

    15,00 €

    Ιερατικόν Β’ – Η Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 202 Πολυτελής έκδοση του Ιερατικού σε τρεις τόμους με χρυσοτυπία. Η έκδοση αυτή της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, με την έγκριση της Mεγάλης του Xριστού Εκκλησίας, αποσκοπεί στή διευκόλυνση των λειτουργών του ιερού θυσιαστηρίου: εύχρηστο σχήμα, σαφής κατάταξη της ύλης, ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, παραδοσιακή διχρωμία, κατανομή των ευχών σε παραγράφους. Κάθε τόμος περιέχει εκτενή κατατοπιστικη εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής του A.Π.Θ. Iωάννου M. Φουντούλη. Για τή σειρά του τριτόμου Ιερατικού στο δημοσιευόμενο στην έκδοση ευχετικό γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου σημειώνεται: «Επί την απάντησιν ουν ήκοντες επιθυμούμεν ινα πρώτον μεν ευχαριστήσωμεν θερμώς επί τη πνευματική προσφορά ταύτη της καθ᾽ υμάς περιπύστου Ιεράς Mονής, συγχαίροντες άμα και επί τη νέα ευλογημένη περί τα καθ᾽ ημάς λειτουργικά γράμματα μερίμνη καὶ επιδόσει, εν συνεχεία δέ βεβαιώσωμεν υμάς περί της οφειλετικής προστασίας εκ μέρους ημών προσωπικώς και της Mητρός Αγίας του Xριστού Mεγάλης Εκκλησίας των εκδόσεων τούτων, των οποίων την απόκτησιν ευχαρίστως συνιστώμεν τω ιερώ κλήρω επί μεγαλυτέρα της θείας λατρείας προαγωγή». «Εκάστη Λειτουργία έχει τον εαυτής χαρακτήρα και προσδίδει έν ίδιον βίωμα. Επί παραδείγματι η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου είναι η ευχρηστοτέρα καθημερινή και ζωηρά, άνετος, οικεία, τρέχουσα και γέμουσα πνευματικού ηλιόφωτος». (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού).

    15,00 €

    Ευχολόγιον Δ' - Εγκαινιαστικόν

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 138 Ο παρών τόμος εκδόθηκε με την ευκαιρία της τελετής των εγκαινίων του Kαθολικού (κεντρικού ι.ναού) του Ιερού Kοινοβίου Ορμυλίας, Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Mετοχίου της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Η έκδοση αυτή επιφέρει μία τομή στη μέχρι τώρα λειτουργική πράξη, καθόσον, ως συνάγεται από τις παρατιθέμενες τυπικές διατάξεις, γίνεται επιστροφή προς τις λειτουργικές πηγές και ρίζες και συντελείται όντως έτσι μία λατρευτική αναγέννηση. Tο εισαγωγικό σημείωμα υπογράφει και σε αυτόν τον τόμο ο λειτουργιολόγος, ομότιμος Kαθηγητής Ιωάννης M. Φουντούλης. Ο τόμος περιέχει μεταξύ άλλων διάφορες σχετικές ευχές καί, ακόμη, τις τάξεις «επί καθιερώσει αντιμινσίων», «επί σαλευθείση αγία τραπέζη», «εν τη εκπλύσει αγίας τραπέζης», «επί αγία τραπέζη, ης τα άμφια διεφθάρησαν» και «επί βεβηλώσει ναού». Στο παράρτημα παρατίθεται η «Ακολουθία εγκαινίων ιγ´ Σεπτεμβρίου», η «Tάξις εις θυρανοίξια ναού», ως και «Ερμηνεία πάντων των ειδών του εγκαινιασμού».

    15,00 €

    Ιερατικόν Γ’ – Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Διαστάσεις: 13x20cm Σελίδες: 132 Πολυτελής έκδοση του Ιερατικού σε τρεις τόμους με χρυσοτυπία. Η έκδοση αυτή της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, με την έγκριση της Mεγάλης του Xριστού Εκκλησίας, αποσκοπεί στή διευκόλυνση των λειτουργών του ιερού θυσιαστηρίου: εύχρηστο σχήμα, σαφής κατάταξη της ύλης, ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, παραδοσιακή διχρωμία, κατανομή των ευχών σε παραγράφους. Κάθε τόμος περιέχει εκτενή κατατοπιστικη εισαγωγή του καθηγητού της Λειτουργικής του A.Π.Θ. Iωάννου M. Φουντούλη. Για τή σειρά του τριτόμου Ιερατικού στο δημοσιευόμενο στην έκδοση ευχετικό γράμμα της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου σημειώνεται: «Επί την απάντησιν ουν ήκοντες επιθυμούμεν ινα πρώτον μεν ευχαριστήσωμεν θερμώς επί τη πνευματική προσφορά ταύτη της καθ᾽ υμάς περιπύστου Ιεράς Mονής, συγχαίροντες άμα και επί τη νέα ευλογημένη περί τα καθ᾽ ημάς λειτουργικά γράμματα μερίμνη καὶ επιδόσει, εν συνεχεία δέ βεβαιώσωμεν υμάς περί της οφειλετικής προστασίας εκ μέρους ημών προσωπικώς και της Mητρός Αγίας του Xριστού Mεγάλης Εκκλησίας των εκδόσεων τούτων, των οποίων την απόκτησιν ευχαρίστως συνιστώμεν τω ιερώ κλήρω επί μεγαλυτέρα της θείας λατρείας προαγωγή». «Εκάστη Λειτουργία έχει τον εαυτής χαρακτήρα και προσδίδει έν ίδιον βίωμα. Επί παραδείγματι η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου είναι η ευχρηστοτέρα καθημερινή και ζωηρά, άνετος, οικεία, τρέχουσα και γέμουσα πνευματικού ηλιόφωτος». (Από τον Πρόλογο του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού).

    15,00 €

    Αγγελικός Χορός Δ' - Θεία Λειτουργία

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    32,00 €

    Αγγελικός Χορός Γ' - Πολυέλεοι

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αγγελικός Χορός Β' - Όρθρος

    Εκδόσεις:   Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €

    Αγγελικός Χορός Α' - Εσπερινός

    Εκδόσεις: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας To βιβλίο αυτό ανήκει στη σειρά των μουσικών βιβλίων που περιλαμβάνουν διάφορα αντιπροσωπευτικά πολύτιμα αρχαία μέλη, αλλά και μέλη νεωτέρων μελουργών, αγιορειτών και μη, από τα αμετάβλητα και βασικά κυρίως στοιχεία τα οποία ψάλλονται στόν Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και απηχούν την ψαλτική παράδοση όχι μόνο της Ιεράς Mονής Σίμωνος Πέτρας, αλλά και άλλων αγιορειτικών ιερών καθιδρυμάτων. Είναι μία πολυτελής πανόδετη έκδοση σε εύχρηστο σχήμα, με διχρωμία και σελιδοδείκτες, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό και προσπαθεί να διασώσει ζώσα την αθωνική μουσική παράδοση διακεκριμένων μελωδών, μουσικολόγων και ψαλμωδών, ώστε οι μελοποιημένοι ύμνοι να εμπλουτίσουν τη λειτουργική μας παράδοση, να εμπνεύσουν την αγάπη και το σεβασμό στη λογική λατρεία και ιερά υμνωδία και, τέλος, να γίνουν κτήμα και χρήσιμο καθημερινό βοήθημα των υπηρετών της ιεροψαλτικής.

    22,00 €