Βιβλιοπωλείο ΛΥΔΙΑ - Ηλεκτρονικό κατάστημα


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2310 - 237412, 23970-24042

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: lydiabooks@lydiafilippisia.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για παραγγελίες άνω των 40€

Ἐκδόσεις Φθόγγος - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Ἐκδόσεις "Ἐν πλῷ"  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

  Κατηγορίες

  Εκδόσεις Καθ' Οδόν- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

   Εκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

    Πατρίδα μου Ελλάδα σ' αγαπώ

    Συγγραφέας: Βασιλείου Ελένη Εκδόσεις: Αδελφότης Χριστιανική Ελπίς Σελίδες: 184 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διηγήματα γραμμένα μέ ἀγάπη καί πόνο γιά τήν πολύπαθη καί δοξασμένη Ἑλλάδα παρουσιάζουν τό μεγαλεῖο τῆς πατρίδας μας καί τόν ἡρωισμό τῶν παιδιῶν της.

    6,00 €

    Σμίλεψαν τη Λευτεριά

    Συγγραφέας: Γούδα Μαρία Εκδόσεις: Αδελφότης Χριστιανική Ελπίς Σελίδες: 270 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το βιβλίο εστιάζει σε πρόσωπα και γεγονότα από τα χρόνια των δύο Αλώσεων της Κωνσταντινούπολης μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

    15,00 €

    Ιωάννης Καποδίστριας, ζητιάνος για την Ελλάδα

    Συγγραφέας: Δαμιανίδου Δέσποινα Εκδόσεις: Αδελφότης Χριστιανική Ελπίς Σελίδες: 260 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προσωπογραφία τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, βασισμένη σέ ἱστορικά ντοκουμέντα καί κείμενα τῆς ἐποχῆς. Γλαφυρό, τεκμηριωμένο, διδακτικό. 

    12,00 €

    Της Λευτεριάς ματοβαμμένες ρίζες

    Περιεχόμενα Πρόλογος ..................................... 7 Ἀδούλωτοι σκλάβοι........................ 11 Ἡ ἱερή ἀπαρχή (Ἀνδρέας ὁ Ἀργέντης) ............ 17 Ριζωμένος στόν οὐρανό (Ἰωάνννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων) .. 23 Στή φωτιά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (Μιχαήλ Μαυρουδῆς) ..... 29 Κήρυκας τῆς Κυριακῆς ἀργίας (Δαμιανός ὁ ὁσιομάρτυς) ........ 37 Ἡ ἀρχόντισσα τῆς ἀγάπης (Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία) ....... 45 Σάν θυμίαμα (Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου)....... 51 Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 204 Ἕνας ἀγαρηνός ὁμολογητής (Ἀχμέτ ὁ κάλφας)... 57 Ἕνας ἡρωικός ἐπίσκοπος (Ζαχαρίας ὁ Κορίνθου) ... 63 Στά ἴχνη τῶν Ἀποστόλων (Ἀπόστολος ὁ νέος)... 69 Ἡ νίκη τῆς ὑπομονῆς (Ἀργυρῆ ἡ ἐκ Προύσης)..... 75 Ὁ κηπουρός τῆς Ἐδέμ (Χρῆστος ὁ κηπουρός).... 81 Ὁλόφωτη λαμπάδα (Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Παραμυθίας)87 Μιά ἡρωική Μακεδονοπούλα (Κυράννα ἡ Ὀσσαία).............. 95 Ἡ δύναμη τοῦ μαρτυρίου (Γεώργιος ὁ Κύπριος)............. 103 Γιά τό ἀτίμητο διαμάντι (Ἀκυλίνα ἡ Ζαγκλιβερινή)........ 111 Σάλπισμα ἐγερτήριο (Μιχαήλ Πακνανᾶς)................ 119 «Πάρε τό μολύβι σου καί δῶσ' μου τό χρυσάφι!» (Μιχαήλ ὁ Βουρλιώτης)........... 125 Ὁ ἀσυμβίβαστος ἔφηβος (Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης).... 131 Ἡ πιό γλυκειά χαρά (Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος) ........... 139 Τρεῖς σοφοί ἔμποροι (Λάμπρος, Θεόδωρος καί Ἀνώνυμος οἱ ἐν Βραχωρίῳ)...... 145 Μυροβόλο λουλούδι (Μύρων ὁ Κρής) ..... 153 Μέ τήν ἀσπίδα τῆς προσευχῆς (Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου) 159 Ἀναστάσιμο γλυκολάλημα (Ἀργύριος ὁ ἐξ Ἐπανομῆς)...... 165 Μικρός γίγαντας τῆς πίστης (Ἰωάννης ὁ Τουρκολέκας) ....... 171 Προσωπική ἡ ἀπόφαση (Γεννάδιος ὁ Διονυσιάτης)....... 177 Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 206 «Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;» (Παναγιώτης ὁ ἐν Ἰεροσολύμοις) 185 Ἀναμμένες λαμπάδες (Μανουήλ, Γεώργιος, Ἀγγελῆς καί Νικόλαος ἐκ Μελάμπων Κρήτης)............ 191 Πίνακας Ἁγίων κατά ἡμερολογιακή σειρά Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Ζαγκλιβερινή, 27 Σεπτεμβρίου........... 111 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Τουρκολέκας, 16 Ὀκτωβρίου............. 171 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μονεμβασιώτης, 21 Ὀκτωβρίου............. 131 Ἅγιοι Μανουήλ, Γεώργιος, Ἀγγελῆς καί Νικόλαος ἐκ Μελάμπων Κρήτης, 28 Ὀκτωβρίου............. 191 Ἁγία Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου, 1 Νοεμβρίου ............... 159 Ἅγιοι Λάμπρος, Θεόδωρος καί Ἀνώνυμος οἱ ἐν Βραχωρίῳ, 2 Νοεμβρίου ............... 145 199 Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 200 Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ ἐκ Παραμυθίας, 18 Νοεμβρίου.............. 87 Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος, 5 Φεβρουαρίου... 139 Ἅγιος Χρῆστος ὁ κηπουρός, 12 Φεβρουαρίου .. 81 Ἅγιος Δαμιανός ὁ ὁσιομάρτυς, 14 Φεβρουαρίου .......... 37 Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, 19 Φεβρουαρίου .......... 45 Ἁγία Κυράννα ἡ Ὀσσαία, 28 Φεβρουαρίου .......... 95 Ἅγιος Μύρων ὁ Κρής, 20 Μαρτίου ................ 153 Ἅγιος Μιχαήλ Μαυρουδῆς, 21 Μαρτίου ................ 29 Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Κορίνθου, 30 Μαρτίου ................ 63 Πίνακας Ἁγίων κατά ἡμερολογιακή σειρά Ἅγιος Παναγιώτης ὁ ἐν Ἰεροσολύμοις, 5 Ἀπριλίου ................. 185 Ἅγιος Γεννάδιος ὁ Διονυσιάτης, 6 Ἀπριλίου ................. 177 Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Βουρλιώτης, 16 Ἀπριλίου................ 125 Ἅγιος Ἰωάνννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων, 18 Ἀπριλίου............... 23 Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κύπριος, 23 Ἀπριλίου................ 103 Ἁγία Ἀργυρῆ ἡ ἐκ Προύσης, 30 Ἀπριλίου................ 75 Ἅγιος Ἀχμέτ ὁ κάλφας, 3 Μαΐου..................... 57 Ἅ γιος Ἀργύριος ὁ ἐξ Ἐπανομῆς, 11 Μαΐου ................... 165 Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀργέντης, 29 Μαΐου ................... 17 Ἅγιος Μιχαήλ Πακνανᾶς, 9 ᾿Ιουλίου .................. 119 Ἅγιος Θεόφιλος ὁ ἐκ Ζακύνθου, 24 Ἰουλίου ................. 51 Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ νέος, 16 Αὐγούστου............. 69

    8,00 €