Βίος Αγίου Μήλου

Εκδόσεις: Θαβώρ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ὁ Ἅγιος Μῆλος ἔζησε καί ἔδρασε στήν εἰδωλολατρική Περσία (4ος αἰ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος, Μάρτυρας καί μεγάλος θαυματουργός. Ἡ μνήμη του ἐπιτελεῖται στίς 10 Νοεμβρίου. «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν».


4,20 €