Βαρσανουφίου και Ιωάννου - Κείμενα (Ερωταποκρίσεις)

Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά (ερωταποκρίσεις). Θέματα που περιλαμβάνει: μοναχισμός, ησυχαστική ζωή, πονηροί λογισμοί, ησυχία, δογματικά θέματα, ασθένεια, ελεημοσύνη, προσευχή, νηστεία, θεία Κοινωνία, υπομονή. 

(Επιλογή τόμου)

Επιλέξτε παραλλαγή:

28,00 €