Υπάρχει ελπίδα

Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα ΛΥΔΙΑ 

Σήμερα ἕνας καυτός λίβας ὑλισμοῦ μαίνεται, πού κάνει τίς ψυχές ξερές, στεγνές, κρύες, χωρίς δροσιά καί ζωή, μελαγχολικές, ἐπιθετικές, φιλόϋλες, μοναχικές. Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού οἱ θεσμοί-θεμέλια ἔχουν γίνει διάτρητοι ἀπό τήν ποικιλόμορφη ἀπαξίωση.

Πώς τά νέα βλαστάρια, τά παιδιά μας, νά μεγαλώσουν σέ συνθῆκες εὐοίωνες καί ἐλπιδοφόρες; Ἔχουν ἀνάγκη νά τραφοῦν μέ ὑγιή συστατικά, γιά νά ριζώσουν, νά καρπίσουν. Καί ἐλπίδες γι᾿ αὐτό μᾶς δίνουν τά σπιτικά πού προσφέρουν ἀκριβῆ παρακαταθήκη.

Νά βιώνουν πώς δύναμη τῆς ζωῆς καί κεφάλαιό της εἶναι ἡ πίστη. Πώς εἶναι σανίδα γιά τόν ναυαγό, εἶναι τιμόνι γιά τήν ζωή. Ἐλπίδα γι᾿αὐτά εἶναι μόνο οἱ γονεῖς, ἐκεῖνοι πού κάνουν τήν καρδιά τους σκάλα γιά νά κατέβει ὁ Θεός στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τους καί ν᾿ ἀνέβουν τά παιδιά τους στόν Θεό.

Διαστάσεις: 12x19εκ.

Σελίδες: 60

2,00 €

Σχετικά βιβλία: