Το θεϊκό Λυχνάρι - Ο Τίμιος Πρόδρομος

Το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου όπως το παρουσιάζουν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας Θεόδωρος Στουδίτης, Γρηγόριος Παλαμάς, Ανδρέας Κρήτης και Σωφρόνιος Ιεροσολύμων. 

13,00 €