Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο - Τεύχος Β'

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Αεράκη
Εκδόσεις: Εκδόσεις Βαπτιστής
Σελίδες: 208

Περιγραφή:

Στο πέρασμα της ζωής δεν είναι νοητό και επιτρεπτό να μείνη κανείς "ψυχρό μάρμαρο". Ή είναι μαζί με τον Ιησού και "συνάγει", δηλαδή, συντελεί στο έργο της συγκεντρώσεως και συγκροτήσεως του λαού του Θεού, της Εκκλησίας, ή σκορπίζει και διαλύει τους ανθρώπους, σε συνεργασία με το Σατανά.

Τεύχος Β΄ - κεφάλαια 5-9 (ε΄-θ΄)

8,00 €