Το Άγιον Βάπτισμα - σχόλια

Διαστάσεις: 14Χ21

Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Αριθμός σελίδων: 424 

Μία ἀ­νά­λυ­ση τοῦ μυ­στη­ρίου τῆς ἐν Χρι­στῷ ἀ­να­γεν­νή­σε­ώς μας μὲ βά­ση τοὺς ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες. Προσ­φέ­ρε­ται γιὰ με­λέ­τη σὲ κά­θε Ὀρ­θό­δο­ξο Χρι­στι­α­νό, ὁ ὁ­ποῖ­ος θέ­λει νὰ ἐμ­βα­θύ­νη στὸ μέ­γε­θος τῆς θεί­ας δω­ρε­ᾶς ποὺ δέ­χθη­κε σὲ νη­πι­α­κὴ ἡ­λι­κία. 

15,00 €