Τι είναι η Ορθοδοξία;

Εκδόσεις: Παρρησία
Συγγραφέας: Παντελής Πάσχος
Σελίδες: 93

Περιγραφή:

Τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας -της μόνης αληθινής Εκκλησίας του Χριστού- οφείλουν να γνωρίζουν κατά βάθος τα κύρια γνωρίσματά της. Με επίγνωσι δε να διαχέουν το φως αυτής της πίστεως προς όλα τα σημεία.
Οι καιροί που περνάμε, είναι κατ' εξοχήν επικίνδυνοι από την άποψι αυτή. Ο δυτικός Χριστιανισμός, με τις βασικές και θανάσιμες πλάνες που του κληροδότησαν από αιώνες ολέθριες πνευματικές ζυμώσεις στους κόλπους του, ασκεί σήμερα πάνω μας επηρεασμούς πολύ πιο ισχυρούς από άλλοτε. Η υλική και η πνευματική του δύναμις είναι τεράστιες. Και οι τεχνικές πρόοδοι, που έφεραν πιο κοντά τους λαούς, συντελούν στο να μεγαλώνη η πιθανότης διεισδύσεως αυτών των ροπών στον ορθόδοξο χώρο της Οικουμένης. Ποτέ άλλοτε, όσο σήμερα, δεν υπήρξε τόσο αναγκαία η βαθειά κατάρτισις των κληρικών, προ παντός, αλλά και των λαϊκών στα δόγματα. Πρέπει λοιπόν να καταβληθή κάθε προσπάθεια, ώστε το δόγμα να έλθη στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας, όπως ήταν άλλοτε, όταν ξετυλίγονταν οι χρυσές περίοδοι της ανατολικής Χριστιανοσύνης. Μέσα στον γενικότερο τούτο σκοπό, γράφηκαν αυτές οι σελίδες. Δεν αποτελούν μαθήματα υψηλής θεολογίας, αλλά μια λιτή και όσο το δυνατόν πιο καίρια ανάπτυξι των θεμελιωδών αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η ορθόδοξος Παράδοσις. Ένα επίγραμμα της εννοιάς της. Μικρή και φτωχή είναι η συμβολή. Αλλά όχι και περιττή. Διότι, καθώς -αλλοίμονο- όλοι γνωρίζουμε καλά, τέτοιου είδους υπομνήσεις και μαθήματα δεν παρέχονται ακόμη άφθονα, όπως θα έπρεπε. Για τους εργάτες της Εκκλησίας μας και συνάμα για το Πλήρωμα. (Από την παρουσίαση του εκδότη)

5,00 €