Θύρα μετανοίας

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Βιβλίο κατανυκτικό και ψυχωφελέστατο, που αναφέρεται εις τα τέσσαρα έσχατα του ανθρώπου: θάνατο, κρίση, άδη και παράδεισο, αποβλέποντας στη θαυμαστή μεταμόρφωση του παλαιού ανθρώπου και τη γέννηση του νέου. Εις το βιβλίο έχουν προστεθή ανέκδοτα θαύματα και οκτώηχοι Κανόνες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. 

22,00 €