Θεοτόκος, Προφητών περιήχημα

Μια προσέγγιση σε μερικές από τις προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, άμεσα ή έμμεσα.

Αρχιμ. π. Ισαάκ Τσαπόγλου

1,50 €