Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης - Τα άπαντα

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Εις το ανωτέρω έργον γίνεται λεπτομερής ανάλυσις των εκκλησιαστικών μυστηρίων και όλων των τελουμένων εις τον Ναόν. 

35,00 €