Μεγάλη σφραγίδα για πρόσφορο

Διάμετρος: 17,5cm 

Μεγάλη σφραγίδα με μεγάλο Αμνό

33,00 €