Ψαλτήριον

Διαστάσεις: 14,5 × 2 × 21 cm

Σελίδες: 208

Εκδόσεις: Συναξαριστής

Ο Εξάψαλμος, τα Καθίσματα του Όρθρου και του Εσπερινού, οι Πανηγυρικοί Πολυέλεοι, καθώς και οι Ψαλμοί, που αποτελούν μέρη της Ιεράς Υμνολογίας των καθ΄ ημέραν ακολουθιών και των επισήμων εορτών προέρχονται από τον θησαυρό του "Ψαλτηρίου" Βασικό λοιπόν λειτουργικό βιβλίο το "Ψαλτήριον". 

8,00 €