Προσκύνημα στον Άγιο Γεράσιμο, στην Κεφαλονιά

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Συγγραφέας: Τασούλα Ζαβιτσάνου

Γεννήθηκε ἀρχοντόπουλο, μά δέν ἀγάπησε τά πλούτη. Ἀγάπησε πάνω ἀπ᾿ ὅλα τόν Θεό.
Γιά τήν ἀγάπη Του ἔγινε μοναχός καί ἀφοσιώθηκε στήν κατά Χριστόν ζωή, ζητώντας τήν πνευματική του ἐλευθερία καί τελειότητα...

Είναι Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ο ΝΕΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ, τῆς Κεφαλονιᾶς καί ὅλης της Ἑλλάδας.

6,00 €