Πρόσεχε!

Συγγραφέας: Μέγας Βασίλειος
Επιμέλεια: Ευστάθιος Πελεκάνος, Θεολόγος
Σελίδες: 88

Εκδόσεις: ΕΑΡ

Λόγος του Μεγάλου Βασιλείου εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ»

Πρόσεχε στὸν ἑαυτό σου, δηλαδὴ οὔτε στὰ δικά σου, οὔτε στὰ γύρω ἀπὸ σένα, ἀλλὰ μόνο στὸν ἑαυτό σου.
Μὴ δίνεις σημασία στὴ σάρκα, οὔτε νὰ ἐπιζητεῖς τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὶς ἡδονικὲς ἀπολαύσεις, χρήματα, δόξα ἢ ἐξουσία. Πρόσεχε στὸν ἑαυτό σου, στὴν ψυχή σου.
Αὐτὴ νὰ φροντίζεις καὶ νὰ στολίζεις καὶ μὲ τὸν προσεκτικὸ τρόπο τῆς ζωῆς σου νὰ τὴν ἀπαλλάξεις ἀπὸ κάθε ρυπαρὸ μολυσμό.
Γνώρισε τὴ φύση σου. Τὸ σῶμα σου εἶναι θνητό, ἡ ψυχή σου ὅμως εἶναι ἀθάνατη.
Πρόσεχε στὸν ἑαυτό σου καὶ μὴν προσκολληθεῖς στὰ θνητὰ σὰν νὰ εἶναι αἰώνια, οὔτε νὰ καταργήσεις τὰ αἰώνια σὰν περαστικά.
Μελέτησε τὸν τρόπο κατασκευῆς τοῦ σώματος, καὶ θαύμασε πόσο κατάλληλο κατοικητήριο δημιούργησε ὁ ἀριστοτέχνης Θεὸς γιὰ τὴ λογικὴ ψυχή.
Πρόσεχε, λοιπόν, στὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ προσέχεις στὸν Θεό.

5,00 €

Σχετικά βιβλία: