Πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό

Συγγραφέας: π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Περιγραφή

Όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό και με την Ορθόδοξη πνευματική μας ζωή και πίστη (βλ. Αποκ. Ιω. κβ' 11).
Το καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό, όταν θυμηθούμε την Ευαγγελική παραβολή των ταλάντων και τον οκνηρό δούλο που καταδικάστηκε από τον Χριστό, επειδή δεν αύξησε το τάλαντό του!
Στο βιβλίο αυτό με απλό και πρακτικό τρόπο αναλύεται το θέμα σε τρείς ενότητες και κατακλείεται με έναν επίκαιρο επίλογο

2,50 €