Πνευματικά γυμνάσματα - Νικ. Αγιορείτου

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Περιέχει μελέτας και πνευματικούς στοχασμούς, διά των οποίων ο χριστιανός γυμνάζεται και τελειοποιείται εις την κατά Χριστόν ζωήν. Βιβλίον κατ' εξοχήν ψυχωφελές. 

22,00 €