Πληγές τῆς ψυχῆς

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

Ἡ θέα μίας πληγῆς εἶναι κάτι τό ἀποτροπιαστικό. Πολύ περισσότερο ὅταν ἡ πληγή βρίσκεται στό δικό μας σῶμα· τότε ἀποτελεῖ πηγή ἐνόχλησης, πόνου, δυσφορίας καί πολλές φορές μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ μία κατάσταση ἀφόρητη ἀλλά καί θανατηφόρα. Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀπό τά παιδικά του ἀκόμα χρόνια, ἔχει γευθεῖ τό αἴσθημα τοῦ πόνου ἀπό κάποια μικρή ἤ μεγάλη πληγή στό σῶμα του.

Κάθε θνητός, ὅμως, ἔχει γευθεῖ καί τόν πόνο ἀπό τίς πληγές πού δημιουργοῦνται στήν ψυχή του. Διότι ὁ ἄνθρωπος, ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα, ἀσθενεῖ στό σῶμα, ἀσθενεῖ καί στήν ψυχή. Πληγώνεται τό σῶμα του, πληγώνεται καί ἡ ψυχή του. Καί ὅπως οἱ πληγές τοῦ σώματος δημιουργοῦν δυσφορία, πόνο καί ἄλγος στό σῶμα, ἔτσι καί οἱ πληγές τῆς ψυχῆς δημιουργοῦν τά ἴδια αἰσθήματα, ἀλλά σέ πνευματικό ἐπίπεδο. Τόν πόνο καί τήν δυσφορία δέν τήν αἰσθάνεται τό σῶμα ἀλλά ἡ ψυχή. Καί ὁ πόνος αὐτός εἶναι πολύ πιό ἐπώδυνος, συνεχής καί κουραστικός ἀπ᾿ ὅτι ὁ πόνος τοῦ σώματος.

Ποιές εἶναι οἱ πληγές τῆς ψυχῆς καί ἀπό τί δημιουργοῦνται; Μᾶς διαφωτίζει πάνω στό θέμα αὐτό πολύ καλά, ὁ π. Θεόφιλος μέ τό βιβλίο του, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ μιά συλλογή ὁμιλιῶν του, πάνω στό θέμα τῆς ἁμαρτίας καί τῶν μορφῶν αὐτῆς.

Διαστάσεις: 21 x 14 εκ.

Σελίδες: 167

8,00 €

Σχετικά βιβλία: