Περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 144

Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως

Περιγραφή:

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ευρίσκεται σε ουσιώδη συνάφεια μετά του σώματος του Χριστού, το οποίον είναι η Εκκλησία, κι αυτό γιατί η θεία Ευχαριστία είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι η θεία Ευχαριστία. Μέσα σ' αυτήν τη συνοπτική διατύπωση αποτυπώνεται η θεολογία της Ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας, όπου η αρχή της φανερώνεται στον κόσμο με τη σάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και συγχρόνως αυτή η "Εκκλησία σάρκα ανέλαβε".
Η παράδοση της θείας Ευχαριστίας έγινε από τον ίδιο τον Χριστό στους μαθητές του, στο υπερώο (κατά το τελευταίο - Μυστικό Δείπνο), και κατ' επέκταση στην κοινότητα των πιστών, στην ιστορία και στα έσχατα, δηλαδή στον λαό του Θεού, στην Εκκλησία.
Με την ανάδειξη, την ενεργοποίηση και την Ιερουργία της θείας Ευχαριστίας, ιδρύεται η Εκκλησία, όπερ σημαίνει σημαίνει ότι ταυτόχρονα θεμελιώνεται και καθίσταται ουσιαστικώς η Ευχαριστιακή Εκκλησία.
Η θεία Ευχαριστία άμεσα και ουσιαστικά, δηλαδή οντολογικά, σχετίζεται με την Εκκλησία, καθ' ότι ως σώμα Χρίστου είναι αυτή η ίδια η Εκκλησία. Εάν υποστασιοποιήσουμε την Εκκλησία υπό την έποψη της θείας Ευχαριστίας, διότι η θεία Ευχαριστία είναι το κατεξοχήν συστατικό μυστήριο της Εκκλησίας, τότε οριστικοποιείται στη θεία Ευχαριστία ολόκληρη η Εκκλησία. Ώστε η θεία Ευχαριστία ως σώμα Χριστού ταυτίζεται με την Εκκλησία, η οποία "εν τέλει" είναι σώμα Χριστού. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

9,00 €