Πέρα ἀπ᾿ τό δίκαιο

Μαρίας Ἴριδος Καϊναδά

Τό ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν εἶναι τό μέγιστο καί δυσκολότερο, ὅταν, προπαντός, οἱ γονεῖς στοχεύουν, ὥστε νά γίνουν τά παιδιά τους «καλοί κἀγαθοί πολῖται». Ὅμως ἀστοχοῦν οἱ γονεῖς, ὅταν τήν ἀγάπη τους δέν τήν διέπη ἡ δικαιοσύνη, ὅταν μεροληπτοῦν, ὅταν ἀδικοῦν, ὅταν ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίδα ἐπικεντρώνεται σέ ἕνα ἀπό τά παιδιά.

Ἡ ἀριστοτεχνική πλοκή τοῦ βιβλίου, μέ τά διαχρονικά μηνύματά του, γίνεται τροχοπέδη γιά τούς γονεῖς, τούς ἀφυπνίζει. Καί γιά τά νειάτα γίνεται καθοδηγητική. Ἡ συγγραφέας ψυχογραφεῖ μέ ρεαλισμό τούς χαρακτῆρες τῶν ἡρώων της καί καθρεπτίζει κάθε ἀναγνώστη. Τόν προβληματίζει καί τόν ἐμπνέει νά ἀναζητήσει «πέρα ἀπό τό δίκαιο» τήν ἀγάπη, πού εἶναι ἡ εὐφυία τῆς καρδιᾶς καί ἀξίζει νά γίνη στόχος καί δρόμος μας.

12,00 €