Πάτερ ημών... - Σχόλια στην Κυριακή Προσευχή

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 128

Περιγραφή:

Το "Πάτερ ημών" είναι η προσευχή την οποία παρέδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του και την οποία η Εκκλησία, με τη σειρά της, παραδίδει σ' εμάς. Μας βοηθά έτσι να διεισδύσουμε στην προσευχή του Ιησού, η οποία συνιστά το ίδιο Της το είναι. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όλος ο λειτουργικός πλούτος της Εκκλησίας, όλη η ασκητική και πνευματική Της κληρονομιά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο συμβολισμός και το όργανο της συνάντησής μας με τον Χριστό και της εν Χριστώ ζωής μας. Η Εκκλησία δεν μας περιορίζει στον εαυτό Της, μας οδηγεί στον Χριστό. Και ο Χριστός δεν μας περιορίζει στον εαυτό Του, αλλά εν Αγίω Πνεύματι μας οδηγεί στον Πατέρα. [...] (Από την έκδοση) 

6,00 €