Ομιλίαι περί μετανοίας, εξομολογήσεως και Θείας Ευχαριστίας

Εκδόσεις: Παρρησία
Σελίδες: 192

Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως

Περιγραφή:

Στο βιβλίο, που ο αναγνώστης κρατά στα χέρια του, έχουν καταχωρηθεί τέσσερεις κατανυκτικότατες ομιλίες: η πρώτη "περί μετανοίας", οι δύο επόμενες "περί εξομολογήσεως" και η τελευταία "περί Θείας Ευχαριστίας".
Οι ως άνω ομιλίες επιλέχθηκαν από ένδεκα εν συνόλω λόγους, του θαυματοβρύτου αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως, οι οποίοι περιέχονται στο πόνημά του: "Περί επιμελείας ψυχής". Πρόκειται για τις κάτωθι περιεχόμενες εντός αυτού ομιλίες:
- την Στ' ομιλία "περί μετανοίας",
- τις Η' και Θ' "περί εξομολογήσεως", και
- την Γ "περί Θείας Ευχαριστίας". [...] (Από την έκδοση)

9,00 €