Οι Λόγοι της Θεοτόκου

Μια προσέγγιση στους λόγους της Θεοτόκου και στον ρόλο της μέσα στο Μυστήριο της Θείας Οικονομίας.

Με μαρτυρίες-πηγές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα Συναξάρια, τα Συγγράμματα των Αγ. Πατέρων.

Αρχιμανδρίτου π. Ισαάκ Τσαπόγλου

3,00 €

Σχετικά βιβλία: