Οι καμπάνες των Χριστουγέννων

Συγγραφέας: Χαρίτων Πνευματικάκης (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Διαστάσεις: 14x21

Σελίδες: 124

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οἱ Καμπάνες τῶν Χριστουγέννων!

Ποιός Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν τίς ἄκουσε πολλές φορές; Ἡ καμπάνα εἶναι ἕνα ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας μας ἱερό, πού πολλοί κάνουν τό σταυρό τους, ὅταν τήν ἀκούσουν.

Εἶναι ἕνας κράχτης, πού μᾶς προσκαλεῖ στήν Ἐκκλησία μας ν' ἀκούσουμε τήν λειτουργία μας, τό κήρυγμά μας καί νά κοινωνήσουμε, ἐάν εἴμαστε ἕτοιμοι. Στίς μεγάλες γιορτές καί στά πανηγύρια μας χτυποῦν πολλές μαζί πανηγυρικά!

Πανηγυρικά τίς χτύπησαν οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, οἱ Προφῆτες γιά νά ἀναγγείλουν τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, τά Χριστούγεννα! Γιατί ὁ Θεός ὁ Ἄναρχος, ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, ἀποφάσισε νά στείλει στή γῆ ὄχι πλέον Προφῆτες καί σοφούς Ἕλληνες Σωκράτες, ἀλλ' Αὐτόν τόν Υἱόν Του τόν Μονογενῆ, τόν Συνάναρχον Λόγον, πού γεννήθηκε μιά νύχτα σάν μικρό παιδί στόν Στάβλο τῆς Βηθλεέμ!

Καί ἡ μέν γῆ τότε δέν πῆρε εἴδηση!

Ὁ οὐρανός ὅμως, Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι ἐκήρυξαν συναγερμό καί χτύπησαν μέ τίς μελωδικές τους φωνές τίς δικές τους καμπάνες, πανηγυρίζοντας τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας!

Αὐτή τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τήν εἶχαν ἀναγγείλει ἀπό αἰῶνες οἱ μεγάλοι Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη! Καί αὐτές τίς προφητεῖες - ἀναγγελίες τῶν Προφητῶν τίς ὠνομάσαμε Καμπάνες τῶν Χριστουγέννων!

Διαβάστε, λοιπόν, αὐτό τό ὄμορφο βιβλίο μέ τίς εἰκόνες του καί τίς καμπάνες του, καί θά δεῖτε μόνοι σας ποιοί καί ποῦ καί πῶς μίλησαν γιά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, χτυπῶντας τοιουτοτρόπως τίς Καμπάνες τῶν Χριστουγέννων.

Καί προσευχηθεῖτε καί γι' αὐτόν, πού ἔγραψε αὐτό τό βιβλίο καί εὐθύς ἔφυγε στά βάθη τῆς Ἀφρικῆς νά χτυπήσει καί ἐκεῖ τίς Καμπάνες τῶν Χριστουγέννων γιά τούς μαύρους ἀδελφούς μας!

KANANGA Ἀφρικῆς, Νοέμβριος 1993

5,00 €