Οι άγγελοι και η αποστολή τους

Συγγραφέας: Jean Danielou

Εκδόσεις: Αποστολική Διακονία

Σελίδες: 174

Περιγραφή: 

Πραγματεία αγγελολογίας στην οποία εξετάζεται η αποστολή των αγγέλων: από την κοινοποίηση του Νόμου και την πνευματική προετοιμασία των εθνών, έως τη συμμετοχή τους στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού και τον ρόλο τους στον λειτουργικό βίο της Εκκλησίας και στη ζωή κάθε πιστού. 

6,00 €