Ο Σολομών κτίζει τον ναό του Θεού

Συγγραφέας: Γεώργιος Μπίζας (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 239

Διαστάσεις: 14x21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τὸ νέο μας βιβλίο ἐκθέτει, σύμφωνα μὲ τὶς διηγήσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πῶς ὁ Σολομὼν πραγματοποίησε τὸν εὐσεβὴ πό­­­θο ποὺ εἶχε νὰ κτίσει ναὸ τοῦ Θεοῦ. Παρου­σιάζει τὶς θεοφιλεῖς σκέψεις του σχε­­τικὰ μὲ τὸν οἶκο τοῦ Κυρίου καὶ τὶς θεάρε­στες ἐνέργειες, καθὼς καὶ τὰ πολύτιμα ὑ­­­­λικὰ ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ κτισθεῖ ὁ να­ός. Ὁ Σολομών, ποὺ ἔζησε χίλια περίπου χρόνια πρὸ Χριστοῦ, ἀποδεικνύε­ται καὶ γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἀξιομί­μητο παράδειγμα εὐλαβείας καὶ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς Ναούς μας. 

7,00 €