Ο Ραββίνος Ισαάκ Μ. πιστεύσας εις Χριστόν

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Συγγραφέας: Νικόλαος Αμβράζης

Ιστορία πλήρης ενδιαφέροντος και έκθεσις πασών των προφητειών της Π. Διαθήκης περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως και αποδείξεις περί αληθείας της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, εκ των Αγ. Γραφών και των αγ. πατέρων ανατολικών και δυτικών. Βιβλίον χρησιμώτατον και δια την αναίρεσιν των πλανών των μαρτύρων του Ιεχωβά. 

18,00 €
Please select variants first