Ο παραβολικός λόγος του Κυρίου - Τόμος Β'

Εκδόσεις: Ι.Μ. Τροοδιτίσσης (Κύπρος)
Συγγραφέας: Αρχιμ. Χριστόφορος Τσιάκκας
23,00 €