Ο μεγάλος άνθρωπος

Συγγραφέας: Ευστάθιος Μπάστας

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 133

Διαστάσεις: 14x21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ὅταν πλησίασα τό τελευταῖο κρεβάτι τοῦ θαλάμου πρός τήν ἔξοδο τοῦ θαλάμου, ἄκου­σα νά μέ φωνάζουν μέ τὄνομά μου. Ἐγύρισα καί εἶδα κατάκοιτο τόν γνωστό μου γαλακτοπώλη μέ ἀρ­κετά ἀκίνητα καί οἰκόπεδα στή γειτονιά μας.

-κ. Μ., εἶναι γνωστός σου ὁ μεγάλος αὐτός ἄνθρω­πος;
-Ποιός ἄνθρωπος;
-Αὐτός ποὖχες τώρα ἐπισκεφθῆ.
Τοὔ δωκα τήν ἀπάντησι ὅτι μου ἦταν ἀπό χρόνια γνωστός. Τόν χαιρέτησα κι αὐτόν μέ θερμή χειρα­ψία κι ἄφησα τό Νοσοκομεῖο. Ὅμως μ' ἐντυπωσίασε ὁ χα­­­­ρακτηρισμός «μεγάλος ἄνθρωπος» γιά τό φίλο ­Θανάση ἀπό τόν πλούσιο γαλατά μας. Κατά καιρούς­ τό θυμόμουνα τό περιστατικό. Ὅμως ὁ καλός φί­λος­ Θανάσης σχετικά σύντομα ἄφησε τό μάταιο κόσμο κι ἀναχώρησε γιά τήν πατρίδα τήν τρισποθητή.­ Τότε ζήτησα νά πληροφορηθῶ μ' ἐνδιαφέρον με­­ρικά στοιχεῖα ἀπό τή ζωή καί τή δρᾶσι καί τά τέλη­ τοῦ ἀειμνήστου, πού δικαιώνουν πέρα γιά πέ­ρα­­ τό χαρακτηρισμό «μεγάλος ἄνθρωπος». Κι αὐτά εἶ­­πα νά τολμήσω νά τά κάμω γνωστά στήν ἀγάπη σας, μέ βεβαιότητα πώς θά βροῦν ἀπό μέρους σας ἀν­τα­πό­κρισι βέβαια, γιά τόν ἔμφυτο πόθο τοῦ κάθε σω­­στοῦ­ ἀνθρώπου γιά τή μεγαλωσύνη, πού γιά δαύτη­ πλάστηκε ἀπό τόν μόνο Μεγάλο Θεό, πού μᾶς ἐδη­μιούργησε εἰκόνα του ζωντανή, πού νοσταλγεῖ βαθιά τήν ὁμοίωσί της μέ τόν μεγάλο Δημιουργό μας, πού τά ἔργα του ὅλα, κι ἐξαιρετικά τόν ἄνθρωπο, τά ἔκαμε «καλά λίαν» (Γεν. α΄ 31).

5,50 €