Ὁ γλυκασμός τῶν ἀγγέλων

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

Στόν δύσκολο πνευματικό μας ἀγῶνα δέν εἴμαστε μόνοι. Ἔχουμε δίπλα μας, ἔχουμε κοντά μας συμμάχους, συμπαραστάτες καί κυρίως ἐμπνευστές τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτοί ἀγωνίστηκαν μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους, μέ τίς ἴδιες δυσκολίες, μέ τά ἴδια μέ μᾶς προβλήματα καί πειρασμούς καί ἔφτασαν στήν ἁγιότητα. Αὐτήν τήν ἁγιότητα στόν ὑπερθετικό της βαθμό τήν βλέπουμε στό ὑπερύμνητο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Ἀπαράμιλλο πρότυπο τοῦ πιστοῦ μέσα στούς αἰῶνες! Ἐμπνέει, παρηγορεῖ, βοηθᾶ, δέεται. Καί σέ ὅσους θέλουν, ἀποτελεῖ ἀπάνεμο λιμάνι, ἀποτελεῖ πρότυπο σιωπῆς, καθαρότητος, ταπεινωσύνης. Πρότυπο ἀξιοπρέπειας στόν πόνο, τόν ὁποῖο βιώνει, μά ἀντιμετωπίζει μέ προσευχή, θάρρος καί ἐμπιστοσύνη. Πρότυπο ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὑπακοή μέ τήν ὁποία ὑπηρετεῖ τό ἀσύλληπτο μυστήριο τῆς θείς Οἰκονομίας.

Τά κείμενα του βιβλίου ἀποτελοῦν τῆς καρδιᾶς εὐγνωμοσύνη, τοὺ σεβασμοῦ ἀναθήματα, τῆς ἀγάπης ἄνθη, τοῦ συγγραφέως στό πρόσωπο τὴς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί ὅλα αὐτά μαζί ἀποτελοῦν τῆς καρδιᾶς του εὐχές καί προσευχές, ὅσοι θαυμάζουν τό μεγαλεῖο της νά ἀγαπήσουν καί νά βιώσουν τήν ἀρετή της.

Διαστάσεις: 21 x 14 εκ.

Σελίδες: 142

6,00 €

Σχετικά βιβλία: