Ο Φάρος

Μαρίας Ἴριδος Καϊναδᾶ

Ἀριστοτεχνικά, ἀληθινά, ἀπλά καί λιτά περιγράφεται μία οἰκογενειακή ἱστορία, μέ κεντρικό ἄξονα τήν μάνα. Μάνα πού ξέρει ἀθόρυβα νά προστατεύει, διακριτικά νά καθοδηγεῖ, εὐγενικά νά ὑποδεικνύει, σιωπηλά νά θυσιάζεται, σταθερά νά χαράσσει στάσεις καί ἀρχές ζωῆς. Μάνα πού ἀγαπά, ἀλλά δέν λιγοστεύει τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας τῶν παιδῶν της, τά συμβουλεύει χωρίς νά θίγεται ὁ σεβασμός τῆς προσωπικότητός τους, πού ὑπογραμμίζει τά ὅρια ἀνάμεσα στίς ὑποχρεώσεις καί τά δικαιώματα.

Φάρος ἡ ἴδια, γνωρίζει μόνο νά προλαβαίνει ναυάγια καί νά ὁδοδεικτεῖ στήν θέση πού τό χέρι τοῦ Θεοῦ τήν ἔχει τοποθετήσει.

6,00 €