Ο Ακάθιστος Ύμνος (με μετάφραση)

Συγγραφέας: Απόστολος Τσολάκης (Αρχιμανδρίτης)

Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Σελίδες: 135

Διαστάσεις: 9x14εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εγκόλπιο με την ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στο πρωτότυπο και παράλληλη μετάφραση στη δημοτική.


4,50 €