Μυστική ικεσία

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῶς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισέ μοι τῶν σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε, Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τό ὀρᾷν τά ἐμά πταίσματα καί μήν κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου. Ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

Αυτή η ευχή ερμηνεύεται με τρόπο απλό και κατανοητό στο βιβλίο ΜΥΣΤΙΚΗ ΙΚΕΣΙΑ του μακαριστού αρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου.
Περιλαμβάνει κείμενα πού εκφωνήθηκαν κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας (Ασπροβάλτα).
Κείμενα εποικοδομητικά, που φωτίζουν και διασφαλίζουν την ανοδική πορεία των πιστών.

Διαστάσεις: 14 Χ 21 εκ.

Σελίδες: 117

6,00 €

Σχετικά βιβλία: