Μουσική Κυψέλη (3 τόμοι)

Εκδόσεις: Ιερά Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους

Μουσική Κυψέλη - Ι. Μ. Γρηγορίου

Ἐπανέκδοσις τοῦ κλασικοῦ τρίτομου μουσικοῦ κειμένου τῆς «Μουσικῆς Κυψέλης» τοῦ Στεφάνου Λαμπαδαρίου μετά ἀπό ἐπανεγγραφή καί διόρθωσι τῆς παλαιᾶς ἐκδόσεως τοῦ 1883 ἀπό ἀδελφούς τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Τό μέγεθος τῶν σελίδων καί τῶν γραμματοσειρῶν τό καθιστοῦν λίαν εὐανάγνωστο κατά τήν χρῆσι του στό Ἀναλόγιο. Ἀπαραίτητο βοήθημα τόσο στούς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν ὅσο καί στούς διδασκάλους καί μαθητές τῆς ἱερᾶς τέχνης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς.

Α´ Τόμος Σελίδες: 349
Β´ Τόμος Σελίδες: 422
Γ´ Τόμος Σελίδες: 374

Διαστάσεις: 21 x 29 εκ.

Επιλέξτε παραλλαγή:

27,50 €