Μητερικόν Α'

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης Λυδία

Συγγραφέας: Δημήτριος Τσάμης

«Μέσα στήν πολυκύμαντη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ρόλος τῆς χριστιανῆς γυναίκας ὑπῆρξε πάντοτε οὐσιαστικός καί πολύ δυναμικός, γι'αὐτό καί πολλές φορές κατ' ἐξοχήν ὁδηγητικός.

»Φωτεινές ὅσο καί ταπεινές μορφές ἁγίων γυναικῶν, ὁσίων, μαρτύρων, ἀσκητριῶν, ἐγγάμων καί παρθένων, ὅταν τίς προσεγγίζουμε, κερδίζουν τόν θαυμασμό καί τήν ἁγάπη μας. Μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους ἔχουν τήν δύναμη νά ὑψώνουν τόν νοῦ μας καί νά μᾶς πείθουν, παράλληλα μέ τήν αὐταπάρνηση καί ἁγιότητά τους, γιά τήν δυνατότητα βίωσης τῆς αἰώνιας χριστιανικῆς ἀλήθειας...

»Ὅσοι λοιπόν, θέλουμε νά ζήσουμε καί νά νοιώθουμε σάν αἴτημα βαθύ καί ἐπεῖγον τό «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου», ἐπιβάλλεται νά χτυπᾶ ἡ καρδιά μας μέ τόν ἴδιο ρυθμό τῆς καρδιᾶς ἐκείνων τῶν γυναικῶν, πού ἀγάπησαν «εἰς τέλος» τόν Κύριο καί ἀποτελοῦν πρότυπα χριστιανικῆς διακονίας στήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική μας ζωή καί δράση...»

Ἀρχιμ. Μάξιμος Ψιλόπουλος ( )

(ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου)

Περιέχονται κείμενα πού ἀναφέρονται στήν ζωή καί τήν δράση τῶν ἁγίων γυναικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί γράφηκαν ἀπό ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς.

18,00 €

Σχετικά βιβλία: