Μικρόν Προσευχητάριον

Εκδόσεις: Κυπρής

Περιεχόμενα:

-Εωθινή προσευχή
-Προσευχή των Πατέρων της Όπτινα
-Εκ του Μεσονυκτικού
-Εκ του Όρθρου
-Ευχαί της τραπέζης
-Εκ του Εσπερινού
-Το Μικρό Απόδειπνο
-Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας
-Η Ακολουθία της Θ.Μεταλήψεως
-Ο Μικρός Παρακλητικός Κανών
-Ακολουθία Διακαινησίμου Εβδομάδος
-Προσευχή του Αγίου Παϊσίου

3,50 €