Μία ἀνθοδέσμη στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ζησόπουλος

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότητα Λυδία

Ἔκφραση ἀγάπης εἶναι ἡ ἀποστολή μιᾶς ἀνθοδέσμης λουλουδιῶν σ᾿ ἕνα ἀγαπημένο μας πρόσωπο, πού θέλουμε νά τοῦ ἐκφράσουμε τά θερμά μας αἰσθήματα καί τόν σεβασμό τῆς καρδιᾶς μας.

Ἴσως τό πρόσωπο αὐτό νά εἶναι ὁ πατέρας μας, ἴσως ἡ μητέρα μας, ἴσως τό παιδί μας, ἴσως ὁ φίλος μας, ἴσως ὁ δάσκαλός μας, ἴσως ὁ εὐεργέτης μας, ἴσως... Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία, πώς τό πιό σεβαστό καί ἀγαπητό πρόσωπο σέ μικρούς καί μεγάλους, εὶναι τό σεπτό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Εἶναι αὐτό πού μαγνητίζει τά θεϊκά αἰσθήματα ὅσων εἶχαν τήν ἰδιαίτερη χαρά νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν τό σεπτό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας.

Καί τά μικρά παιδιά μέ τά ἀθῶα τους χείλη ψελλίζουν θερμές προσευχές καί έγκάρδιες εὐχαριστίες στήν «Παναγίτσα». Κι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι, πονεμένοι καί θλιμμένοι, στόν πόνο καί στήν θλῖψη, στήν ἀρρώστια μας καί στόν θάνατο, στήν πεῖνα μας καί στήν δυστυχία, στόν σεισμό καί στήν καταιγίδα, στήν γλυκειά μας Παναγία καταφεύγουμε, τήν προστασία της άναζητοῦμε καί τίς πρεσβεῖες της θέλουμε.

Καί σ᾿ αὐτό τό βιβλίο θά συναντήσετε λόγια τρυφερά καί γεμάτα ἀγάπη στόν Θεό, στόν ἀδελφό καί στήν γλυκειά μας Παναγία.

Διαστάσεις: 19 x 12 εκ.

Σελίδες: 92

5,00 €

Σχετικά βιβλία: