Μία ἄγνωστος ἡρωΐδα

Συγγραφέας: Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Εκδόσεις: Χριστιανική Αδελφότης Λυδία

Πρωταγωνιστής αὐτοῦ τοῦ ἔργου παρουσιάζεται ὁ προεστός τοῦ χωριοῦ, ὀνόματι Κουμπῆς, ὁ ὁποῖος ἀποφασίζει νά χωρίση ἀπό τήν γυναίκα του, τήν Σεραϊνώ, μετά ἀπό 15 χρόνια συμβιώσεως, λόγῳ ἀτεκνίας, καί προβαίνει, μέ την βοήθεια ἑνός τούρκου ναυάρχου σέ δεύτερο γάμο, ὁ ὁποῖος γέμισε τό σπίτι του μέ υἱούς καί θυγατέρες.

Στό κείμενο, τό ὁποῖο εἶναι κατάλληλο γιά τήν ἐποχή μας, διότι τό φαινόμενο τοῦ διαζυγίου εἶναι σύνηθες, προβάλλεται ἡ Σεραϊνώ, ἡ ὁποία ἀντιμετώπισε τό πρόβλημα με πολλή ὑπομονή, καλωσύνη καί ἰσχυρά θέλησι καί, πρό πάντος, μέ τήν δυνατή της πίστι στόν Θεό. Δέν ἐγκατέλειψε τό σπίτι της, ἀλλά ἔμεινε ἐκεῖ καί ἀνέθρεψε τά παιδιά τοῦ ἀνδρός της. Τί μεγαλεῖο!

Βλέπετε; Γιά τόν ἄνθρωπο πού πιστεύει στόν Θεό ὅλα εῑναι δυνατά. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄ 13).

Διαστάσεις: 19,50 Χ 12 εκ.

Σελίδες: 30

2,00 €