Μετάνοια, εξομολόγησις, νηστεία, Θεία Κοινωνία - Χρυσοστομικός Άμβων Στ'

Συγγραφέας: Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Εκδόσεις: Νέα Σκήτη Αγίου Όρους - Συνοδεία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου

Σελίδες: 386

Διαστάσεις: 14x21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἐξομολογήσεως εἶναι σὲ ὅλους μας γνωστά. Κατὰ τὸν Ἱερό μας ∆ιδάσκαλο ἡ Ἐξομολόγησις • Κάνει τὸν ἄνθρωπο δίκαιο • Ἐμποδίζει τὴν ἁμαρτία • Εἶναι τὸ χωνευτήρι τῆς ἁμαρτίας • Εἶναι τὸ πνευματικὸ ἰατρεῖο • Εἶναι τὸ δεύτερο Βάπτισμα • Κάνει τὸν Θεὸ σπλαγχνικό.  

13,80 €