Μέλλουσα κρίση και αιωνιότητα

Συγγραφέας: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)
Εκδόσεις: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ"
Σελίδες: 275 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μιά μικρή σταγόνα ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Μιά σταγόνα στόν ὠκεανό τῆς αἰωνιότητος. Μιά ἐλάχιστη στιγμή στήν ἀχανή ἔκταση τοῦ ἀπείρου. Λίγα δειλά βήματα πάνω στή μικρή μας γῆ, καί σύντομα φθάνει τό τέλος.
Καί μετά ἡ Ἀρχή! Σ' ἕναν ἄλλο κόσμο. Σέ μιάν ἄλλη, ὑπέρχρονη καί ὑπερκόσμια πραγματικότητα.
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πραγματικότητα; Ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἄλλος κόσμος; Τί εἶναι ἡ αἰωνιότητα; Καί πῶς θά ζήσουμε ἐκεῖ;

Τά σχετικά ἐρωτήματα ξεπηδοῦν αὐθόρμητα μέσα μας:
Πότε θά γίνει ἡ παγκόσμια Κρίση; Πῶς θά γίνει; Ποιός θά εἶναι ὁ Κριτής; Ποιοί θά παρίστανται ὡς μάρτυρες; Καί ποιό τό βασικό κριτήριο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε;
Καί τί εἶναι ἡ Κόλαση; Ποιά καί πόση ἡ ὀδύνη της; Γιατί θά εἶναι αἰώνια; Καί πῶς θά ἀντέχουν ἐκεῖ οἱ δυστυχεῖς κολασμένοι τά ἀφόρητα βάσανά τους;
Καί ὁ Παράδεισος τί ἀκριβῶς εἶναι; Πῶς θά ζοῦν ἐκεῖ οἱ πανευτυχεῖς κάτοικοί του; Καί ποιοί θά ἀξιωθοῦν νά τήν ἀπολαύσουν;

Ἐρωτήματα πολύ ἐνδιαφέροντα καί δύσκολα. Ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν ἄμεσα τόν καθένα μας.
Θά τά προσεγγίσουμε καί θά ἐπιχειρήσουμε νά δώσουμε τίς ἀπαντήσεις πού μποροῦμε, μέ βάση τόν θεόπνευστο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τή θεοφώτιστη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

10,00 €