Μέγας Ιερός Συνέκδημος

Εκδόσεις: Φως

Σελίδες: 1088

Διαστάσεις: 12x17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιτομή σ' έναν εύχρηστο τόμο των κυρίως εκκλησιαστικών βιβλίων της Ορθόδοξης λατρείας μας.
Παραθέτει ολόκληρες τις Ι. Ακολουθίες, ώστε σε πολλές περιπτώσεις, καλώς χρησιμοποιούμενος ο παρών Συνέκδημος, να μπορεί να αναπληρώσει πλήρως την έλλειψη των άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων (ιδίως για Θ. Λειτουργίες σε εξωκκλήσια, κατασκηνώσεις κ.λπ.).Εκτός από τον πίνακα πασχαλίου, παλαιού και νέου Ημερολογίου, περιλαμβάνει και πλήρες αλφαβητικό Αγιολόγιο όλων των γνωστών Αγίων της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων και Νεομαρτύρων. 

Περιεχόμενα:
Προσευχές εωθινές, τραπέζης, διάφορες
Μικρός και Μέγας Παρακλητικός Κανόνας, Ακάθιστος Ύμνος, Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού, Μικρό και Μέγα Απόδειπνο, ακολουθία θείας Μεταλήψεως, Εσπερινός, Όρθρος, εωθινά Ευαγγέλια, Ώρες, Τυπικά
Θείες Λειτουργίες αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου και Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
Κυριακοδρόμιο
Ακολουθίες Κινητών Εορτών: Τριώδιο, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Μεγάλη Εβδομάδα, Πεντηκοστάριο
Ακολουθίες Αγίων
Πασχάλια
Αλφαβητικός πίνακας εορτών Αγίων.

20,00 €