Μέ τήν εὐχή της

Μαρίας Παστουρματζῆ

 «Μιά λειτουργιά ἀνθρώπινη εἶναι ὁ ἱερέας, πού ἐμείς ἀφήνουμε ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Τήν παίρνουμε σάν "τά σά ἐκ τῶν σῶν" ἀπ᾿ τά παιδιά πού μᾶς ἀξίωσε νά μεγαλώνουμε στά χέρια μας. Τά εἴπαμε "δικά μας", μά Ἐκεῖνος μᾶς τά ἔδωσε. Καί μεῖς, σάν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς προσκομιδῆς, σφετεριζόμαστε». ...ἆραγε ἡ κ. Βασιλική θά καταλάβει τή λαχτάρα τοῦ Δημήτρη; Θά δώσει τήν εὐχή της; 

2,50 €