Με πίστη στον καιρό της πανδημίας

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

Το παρόν βιβλίο έρχεται να απαντήσει σε πολύ σημαντικά επίκαιρα ερωτήματα:
- Ποια είναι η αιτία της παγκόσμιας πανδημίας;
- Ποια εί­ναι η θεραπεία της;
- Πού θα στηρίξουμε τις ελπίδες μας για τη διάσωσή μας;
- Ποια αξία έχει η υγεία μας και πώς θα την υπερασπισθούμε;
- Είναι δυνατόν να βλάψει η μετάδοση της θείας Κοινωνίας με τον καθιερωμένο τρόπο;
- Μπορεί να μεταδώσει ασθένειες η προσ­κύνηση των ιερών λει­­ψά­νων και των αγίων ει­κό­νων;
- Είναι ε­πι­­κίνδυνο να α­σπαζόμαστε το χέ­­­­ρι του ιερέα;

5,00 €

Σχετικά βιβλία: