Μαργαρίται - Ι.Χρυσοστόμου

Εκδόσεις: Ρηγοπούλου

Είναι απάνθισμα εκ των πλέον εκλεκτών και θεοπνεύστων λόγων του Χρυσορρήμονος πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και άλλων αγίων Πατέρων εις καθομιλουμένην γλώσσαν. 

22,00 €